home contact
Seminarul ştiinţific cu participare naţională
Sisteme Distribuite
Ediţia a XIV-a, Suceava, 16 decembrie 2016
Amfiteatrul Dimitrie Leonida, corp D, ora 09:00


Tematica seminarului:
- Interfete om-calculator
- Internet of Things
- Recunoasterea formelor si procesarea imaginilor
- Inteligenta artificiala distribuite
- Sisteme distribuite
- Baze de date distribuite
- Calcul paralel si distribuit
- Nanotehnologii si materiale avansate
- Robotica
- Sisteme industriale distribuite
- Sisteme electrice
- Sisteme informatice educationale
- Tehnologii web
- Tehnologii informationale

Seminarul se adreseaza in primul rand tinerilor cercetatori si cercetatorilor in curs de devenire: doctoranzi si masteranzi.

Pot fi trimise spre publicare articole de specialitate, lucrari de cercetare, studii de caz cu caracter stiintific, demonstratii practice ale unor produse inovatoare, care se Óncadreaza in tematica seminarului sau in domenii inrudite.

Lucrarile vor fi redactate si prezentate Ón limba romana sau Óntr-o limba oficiala a Uniunii Europene. Rezumatul si cuvintele cheie vor fi redactate in limba engleza. Se accepta maxim doua lucrari de autor. Instructiunile de redactare sunt aceleasi cu cele descrise in documentul "Preparation of Papers for IEEE TRANSACTIONS and JOURNALS (May 2007)" (o copie poate fi descarcata si de la adresa TRANS-JOUR.doc).

Galerie imagini: