Remus-Catalin PRODAN
specializare
automatizari
functie didactica
sef lucrari doctorand
experienta profesionala
 • Preparator debutant: Octombrie 1995 - 26 Februarie 1996, Facultatea de Inginerie Electrica din cadrul Universitatea "Stefan cel Mare", Catedra de Calculatoare si Automatizari.
 • Preparator: 26 Februarie 1996 - 10 Februarie 1998, Facultatea de Inginerie Electrica din cadrul Universitatii "Stefan cel Mare", Suceava, Catedra de Calculatoare si Automatizari.
 • Asistent: 10 Februarie 1998 - 26 Februarie 2001, Facultatea de Inginerie Electrica din cadrul Universitatii "Stefan cel Mare", Suceava, Catedra de Calculatoare si Automatizari.
 • Sef lucrari: 26 Februarie 2001 - prezent, Facultatea de Inginerie Electrica din cadrul Universitatii "Stefan cel Mare", Suceava, Catedra de Calculatoare si Automatizari.
coordonate
adresa: str. Universitatii nr.9, RO-5800 Suceava
telefon: +40. 30. 216 147 int 171
email: prodan@eed.usv.ro
url: www.eed.usv.ro/~prodan
realizari
Contracte de Cercetare si Publicatii (selectie)
 • Sistem cu baza de date inteligenta pentru asistarea deciziilor dispeceratului energetic. Grant CNCSU 1955/1995, Contract nr. 4018/1995 încheiat cu Ministerul Invatamântului.
 • Elaborarea temei de cercetare "Studiu privind securizarea informatiilor de programare a aplicatiilor cu memorii inscriptibile". Beneficiar: CAOM S.R.L. Gura Humorului
 • Cercetari privind elaborarea specificatiilor pentru sisteme Inteligente distribuite cu aplicabilitate la analiza datelor de la Tornoplur-Emme Bolognia ( Italia ). Nr. Contract 8953 / 5.11.2004. Beneficiar S.C. GenPro SRL Suceava. Valoare: 10.000.000 lei.
 • Sistem integrat pentru managementul informatiilor si proceselor la nivel de intreprindere bazat pe utilizarea transponderelor pasive. Valoarea proiectului 1.500.000.000 lei. NR CONTRACT: 1441/28.09.2004 incheiat cu ministerul Educatieie si Cercetarii, . PNCDI - Programul Infosoc, subprogramul INFOSOC 2, Tehnologii.


 • St.Gh.Pentiuc, L.Iurescu, R.Prodan, G. Ivancescu Artificial Vision System for a Tutorial Robot, Analele Universitatii "Stefan cel Mare" Suceava, Sectiunea electrica, Anul I, nr.2 1994 pag. 7-16
 • St. Gh. Pentiuc, R. Prodan, Al. Miron, D. Coca Expert System for Warning Message Filtering in a Control Electric Stations Computers Network, Analele Universitatii "Stefan cel Mare" Suceava, Sectiunea electrica, Anul II, nr.4 1995 pag. 78-87
 • St. Gh. Pentiuc, R. Prodan,R. Haliuc, L. Iurescu Monochrome Images Binarization Method Based on a Pattern Recognition Technique, Volume of Conference " Of the International Conference on Microelectronics and Computer Science ICMCS-97" Chisinau, Moldova 1998, Volume II, pag. 203-206.
 • IOAN C. MIHAI, Remus PRODAN, Applications de la function "Spline" pour l'usinage d'une surface, Buletinul Institutului Politehnic Iasi, publicat de Universitatea tehnica "Gh. Asachi" Iasi, Tomul XLX (LIV), Supliment I , ISSN …, pag. …, 2004.
competente in cercetare
 • Structuri de date si algoritmi fundamentali
 • Programare si tehnici de programare
 • Tehnologii orientate obiect
 • Prelucrarea Numerica a Imaginilor
 • Recunoasterea Formelor
competente in proiectare
 • Limbaje: C, C++, Java, SQL, ASM, PHP
 • Medii IDE: C++ Builder 3, 4,5, 6, MSVC++ 6.0, NetBeans, PHPeD, SGBD ( MSQL Server, PostGreSQL, Interbase, FireBird, Access )
 • Tehnologii: COM, DCOM, ODBC, DAO, ADO