Home
  Obiective proiectului de finantare

  Obiectivele proiectului sunt aliniate celor prevazute in prioritatile PNCDI II 2007-1013, acestea fiind:

   Obiectiv general:

-          dezvoltarea infrastructurii de cercetare in domeniul tehnologiilor informationale si de comunicatie si crearea unui cadru de lucru eficient pentru cercetatorii si specialistii din domeniu.

   Obiective specifice:

-          dezvoltarea infrastructurii de cercetare in ingineria comunicatiilor in cadrul Universitatii Suceava

-          creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere in domeniul IT prin crearea unor platforme de cercetare in  tehnologii informationale orientate in special pe ingineria comunicatiilor si retele de claculatoare, sisteme digitale si ingineria programarii.

-          valorificarea potenţialului şi a resurselor CDI în plan regional

-          diminuarea disparităţilor de dezvoltare a regiunii de NE fata de alte  regiuni ale ţării prin  crearea de conditii pentru cercetare-inovare si pentru transferul tehnologic al rezultatelor.

-          dezvoltarea resurselor umane, creşterea gradului de ocupare şi combaterea excluziunii sociale prin atragerea tinerilor absolventi in activitati de cercetare si inovare.

 

         In vederea indeplinirii acestor obiective proiectul propune dotarea cu tehnologie moderna si echipamente performante a unui laborator universitar dedicat cercetarilor in domeniul comunicatiilor si reteleleor de calculatoare. Se urmareste creşterea capacităţii de C-D şi stimularea inovării, cresterea calitatii si diversificarea ofertei de servicii inovative si crearea conditiilor pentru transfer tehnologic.

         Prin concentrarea potentialului de cercetare ICT in cadrul unui laborator dedicat care sa creeze conditiile optime de lucru si de valorificare a rezultatelor si prin asigurarea logistica performanta avuta in vedere se urmareste:

-     crearea conditiilor optime de desfasurare a activitatilor de cercetare de inalt nivel si stimulare a  potentialului creativ al colectivului de cadre didactice,

-     atragerea in activitati de cercetare performante a studentilor de la studiile de masterat si  doctorat si crearea conditiilor de cercetare post-doctorala,

-     crearea conditiilor pentru cercetare contactuala in sprijinul agentilor economici

-     incubare tehnologica si dezvoltare regionala.

 

Proiectul propus contribuie la realizarea obiectivelor propuse astfel:

-     prin dezvoltarea infrastructurii va creşte competitivitatea UniversitatiiStefan cel Mare” din Suceava precum şi capacitatea de CDI. În acest moment cercetarea este realizată cu echipamente care sunt folosite si in cadrul activitatilor didactice, unele dintre ele depasite moral sau uzate fizic si insuficiente cantitativ.

-     prin contributia la formarea resursei umane avuta in vedere, proiectul va determina creşterea competitivităţii economice in zona economica de impact şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere in domeniul IT prin crearea unor platforme de cercetare in  tehnologii informationale orientate in special pe ingineria comunicatiilor si retele de claculatoare dar si catre alte directii apropiate.

-     contribuie la dezvoltarea cooperării dintre Universitatea Stefan cel Mare Suceava şi sectorul productiv, datorită faptului că dezvoltarea infrastructurii va permite realizarea unor cercetari mai eficiente bazate pe masurari precise, conforme generand interes comercial din partea mediului economic.

-     contribuie in mod direct la atragerea tinerilor absolventi in activitati de cercetare, reducerea migratiei fortei munca si inducerea motivatiilor profesionale de atragere a specialistilor din strainatate;

-     proiectul in sine creaza conditii de lucru stimulative in sfera cercetarii universitare; indirect acesta are impact asupra dezvoltarii mediului economic si asupra aparitiei de noi locuri de munca;

-     poate determina diminuarea disparităţilor de dezvoltare a regiunii de NE fata de alte  regiuni ale ţării prin crearea de conditii pentru cercetare-inovare si pentru transferul tehnologic al rezultatelor.

 

            Extensia capacitatii de cercetare la nivelul Facultatii de Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor (FIESC) prin reamenajarea de spatii de lucru dedicate activitatilor de cercetare si dotarea corespunzatoare a acestora reprezinta premiza cresterii capacitatii de cercetare a institutiei prin modernizarea infrastructurii de cercetare, crearea conditiilor de acoperire si abordare performanta a unor segmente si activitati noi, de interes ridicat la nivelul comunitatii stiintifice si la nivel national, orientate in principal catre ingineria comunicatiilor.

 


Home