Contract nr. 190 / Cp I / 09.08.2008 

Contractor: Universitatea “Stefan cel Mare” Suceava

Acronim: COMMENG

Denumirea Proiectului: Modernizarea laboratorului pentru cercetari in ingineria comunicatiilor si retele de calculatoare

 

 

REZUMATUL PROIECTULUI

 

 

         Implementarea proiectului COMMENG a permis dotarea cu tehnologie moderna si echipamente performante a unui laborator universitar dedicat cercetarilor in domeniul comunicatiilor si reteleleor de calculatoare. Investitiile realizate au permis creşterea capacităţii de C-D dar şi stimularea inovării, cresterea calitatii si diversificarea ofertei de servicii inovative si crearea condiţiilor pentru transfer tehnologic.

 

Urmare a derularii proiectului s-a achizitionat un ansamblu de echipamente performante din urmatoarele categorii: analizoare de retea, analizoare de protocol, simulatoare de retea, analizoare cabluri date si antene, analizoare de semnal, analizoare spectrale, analizoare de celula de comunicatie, instrumente de masurare a puterii RF. Acestea permit realizarea de masuratori si determinari complexe, in benzi de frecventa extinse, principalele determinari posibile fiind urmatoarele:

-       Vizualizarea si analiza detaliata a spectrului de frecvente (analiza spectrala) pana la 20 GHz

-       Generare de semnale analogice modulate pana la 20 GHz

-       Generarea vectoriala a semnalelor modulate cu frecvente de pana la 3 GHz

-       Masurarea nivelului de putere RF pana in 18 Ghz

-       Analiza antenelor RF

-       Analiza de retea de date

-       Analiza de protocol

-       Analiza cablurilor de date, cupru si fibra optica

-       Emularea retelelor Ethernet

 

Activitatile posibile enumerate reprezinta noutati abolute in cadrul Universitatii Suceava iar multe dintre acestea reprezinta noutati si la nivelul cercetarii romanesti sub aspectul posibilitatilor de investigare stiintifica oferite. 

Facilitatile de investigare stiintifica si cercetarile in domenii de varf ce au devenit posibile urmare a implementarii proiectului si achizitionarii echipamentelor respective permit adancirea unor directii de cercetare existente si abordarea unor directii noi, orientate in principal catre:

-          analiza si optimizarea parametrilor QoS in retelele de date

-          studiul si evaluarea comunicatiilor digitale in toate benzile RF short-range: UWB, Bluetooth, ZigBee

-          studiul si evaluarea comunicatiilor digitale celulare: 2G (GSM, GPRS, EDGE), 3G (CDMA, UMTS), 4G (LTE)

-          studiul si evaluarea retelelor wireless LAN/MAN: WiFi (802.11), WiMAX (802.16)

-          evaluarea conditiilor optime de incarcare a retelelor de date

-          identificarea solutiilor de rezervare a resurselor pentru streaming-ul vocal si in particular pentru telefonia VoIP 

-          determinarea impactului parametrilor de retea asupra serviciilor multimedia in retelele de date: VoD, IPTV

-          dezvoltarea de studii si cercetari privind noile arhitecturi de retea aflate in dezvoltare gen FlatIP, Cloud Computing, Cyber Infrastructure

 

         Prin concentrarea potentialului de cercetare ICT in cadrul unui laborator dedicat care sa creeze condiţiile optime de lucru si de valorificare a rezultatelor si prin asigurarea logistica performanta avuta in vedere au devenit posibile urmatoarele realizari:

-     crearea conditiilor optime de desfasurare a activitatilor de cercetare de inalt nivel si stimulare a  potentialului creativ al colectivului de cadre didactice cu preocupari in domeniul comunicatiilor si retelelor de calculatoare,

-     posibilitatea de atragere in activitati de cercetare performante a studentilor de la studiile de masterat si  doctorat si crearea conditiilor de cercetare post-doctorala,

-     existenta conditiilor pentru cercetare contactuala in sprijinul agentilor economici

-     pregatirea cadrului pentru incubare tehnologica si stimularea dezvoltarii regionala.

 

Proiectul implementat a contribuit la realizarea obiectivelor propuse astfel:

-     prin dezvoltarea infrastructurii tehnice a crescut competitivitatea Universitatii „Stefan cel Mare” din Suceava precum şi capacitatea de CDI. Cercetarile realizate anterior derularii proiectului se bazau pe echipamente care erau folosite si in cadrul activitatilor didactice, unele dintre ele depasite moral sau uzate fizic si insuficiente cantitativ, dotarea performanta asigurata oferind conditii pentru cercetari performante intr-un domeniu de varf,

-     prin contributia la formarea resursei umane avuta in vedere ca urmare a derularii proiectului, va fi posibila creşterea competitivităţii economice in zona economica de impact şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere in domeniul IT prin crearea unor platforme de cercetare in  tehnologii informationale orientate in special pe ingineria comunicatiilor si retele de claculatoare dar si catre alte directii apropiate.

-     modernizarea infrastructurii de cercetare realizata in cadrul proiectului creeaza conditiile de dezvoltare a cooperării dintre Universitatea Stefan cel Mare Suceava şi sectorul productiv, datorită faptului că dezvoltarea infrastructurii permite realizarea unor cercetari mai eficiente bazate pe masurari precise, conforme, ceea ce este de asteptat sa genereze interes comercial din partea mediului economic.

-     implementarea proiectului contribuie in mod direct la atragerea tinerilor absolventi in activitati de cercetare, reducerea migratiei fortei munca si inducerea motivatiilor profesionale de atragere a specialistilor din strainatate;

-     implementarea proiectului a creat conditii de lucru stimulative in sfera cercetarii universitare; indirect acesta are impact asupra dezvoltarii mediului economic si asupra aparitiei de noi locuri de munca;

-     activitatile si colaborarile care au devenit posibile din punt de vedere tehnic urmare a investitiilor realizate pot determina diminuarea disparităţilor de dezvoltare a regiunii de NE fata de alte  regiuni ale ţării prin crearea de conditii pentru cercetare-inovare si pentru transferul tehnologic al rezultatelor.

 

            Proiectul a fost demarat in octombrie 2008 pentru o durata initiala de 9 luni, prelungita ulterior prin acte aditionale pana in septembrie 2010. Suma initiala contractata a fost de 1.907.039,00 RON, ulterior aceasta a fost re-esalonata si diminuata in 2010 in contextul crizei economico-financiare, astfel incat suma totala alocata a fost de 1.237.513,65 RON. Din suma alocata in cadrul proiectului s-au utilizat 1.235.353,49 RON, rezultand un grad de utilizare de 99,825%.

 

            Extensia capacitatii de cercetare la nivelul Facultatii de Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor (FIESC) realizata ca urmare a derularii acestui proiect, reprezinta premiza cresterii capacitatii de cercetare a institutiei prin modernizarea infrastructurii de cercetare, crearea conditiilor de acoperire si abordare performanta a unor segmente si activitati noi, de interes ridicat la nivelul comunitatii stiintifice si la nivel national, orientate in principal catre ingineria comunicatiilor.