Home

Descrierea succinta
a proiectului
de finantare
Scopul proiectului consta in dezvoltarea capacitatii de cercetare in sfera universitara pe directia tehnologiilor informatiomale si de comunicatie.  Concret se are in vedere modernizarea unui laborator universitar destinat activitatilor de cercetare si didactice in domeniul ingineriei comunicatiilor si al retelelor de calculatoare.

           In vederea indeplinirii acestui obiectiv se propune dotarea laboratorului de retele de calculatoare cu tehnologie moderna si echipamente performante pentru studiul si cercetarea comunicatiilor de date in retelele de calculatoare. Laboratorul propus pentru modernizare va putea asigra conditii pentru activitati de cercetare in domeniul principalelor tehnologii utilizate in ingineria comunicatiilor, cu precadere in retelele tip Ethernet si diverse medii de transmisie. Se urmareste astfel creşterea capacităţii de C-D şi stimularea inovării in domeniul ingineriei comunicatiilor, cresterea calitatii si diversificarea ofertei de servicii inovative precum si crearea conditiilor pentru transfer tehnologic. În acest moment cercetarea in domeniul ingineriei comunicatiilor in cadrul Universitatii Suceava este realizată cu echipamente care sunt folosite si in cadrul activitatilor didactice, unele dintre ele depasite moral sau uzate fizic si insuficiente cantitativ.

           Dotarea avuta in vedere urmareste asigurarea conditiilor de cercetare in domenii care nu pot fi accesate eficeint in prezent: analiza tranferului informational la nivel fizic, optimizarea arhitecturilor retelelor de date (topologii avansate de retea, arhitecturi rapide de transport, QoS, tehnici moderne de rutare, securitatea retelelor), tehnologii moderne RF (RFID - Radio Frequency Identification, identificare in radiofrecventa; compatibiliate electromagnetica, certificarea compatibilitatii produselor in RF), servicii de retea sensibile la intarzaiere (VoIP, VoD, IPTV), comunicatii wireless (microunde, WiFi/WiMAX sisteme IEEEE 802.11a/b/g, QoS in retele 802.11, 802.11n/e, MIMO), comunicatii optice, servicii de date si comunicatii multimedia.

         Proiectul răspunde obiectivului PNCDI II / Capacitati de dezvoltare a capacităţii sistemului naţional CDI. Scopul acestuia este acela de a largi si moderniza infrastructura de cercetare care să permită cercetătorilor accesul la aparatură şi echipament performant, în condiţii de eficienta. Prin asigurarea logistica si tehnica  performanta avuta in vedere se urmareste:

-     creşterea competitivitatii UniversitatiiStefan cel Mare” din Suceava şi a capacitatii sale CDI, cresterea vizibilitatii nationale si internationale.

-     crearea conditiilor de dezvoltare a cooperării dintre Universitatea Stefan cel Mare Suceava şi sectorul productiv, datorită faptului că dezvoltarea infrastructurii de cercetare pe o directie ICT dinamica si de interes pentru mediul economic va permite realizarea unor cercetari mai eficiente bazate pe masurari precise, conforme, cu impact in mediul economic.

-     crearea conditiilor optime de desfasurare a activitatilor de cercetare si stimulare a  potentialului creativ al colectivului de cercetatori,

-     atragerea in activitati de cercetare performanta a studentilor de la studiile de masterat si  doctorat

-     crearea conditiilor de cercetare post-doctorala,

-     crearea premizelor pentru incubare tehnologica si dezvoltare regionala.

 

         Proiectul isi propune si crearea conditiilor de cercetare punctuala si multidiciplinara in domenii acoperite de centrele de cercetare autorizate CNCSIS existente si care functioneaza in cadrul Facultatii de Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor din cadrul UniversitatiiStefan cel Mare” Suceava.

    Home