Home

Impactul generat de proiect


5.1. Impactul tehnologic/ ştiinţific: contribuţia proiectului la creşterea calităţii cercetării, avantajele create prin finalizarea investiţiei (caracteristicile echipamentului achiziţionat/ laboratorului dezvoltat).

 

Impactul tehnologic / stiintific urmarit consta in creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere in domeniul IT prin crearea unor platforme de cercetare in  tehnologii informationale orientate in special pe ingineria comunicatiilor si retele de claculatoare dar si in domenii conexe cum ar fi sistemele digitale sau ingineria programarii. Urmare a implementarii proiectului se asteapta ca prin rezultatele obtinute in urma cercetarilor realizate sa se evidentieze intr-o maniera elecventa o scoala de cercetare ICT locala, care sa-si alature contributiile la cercetarea nationala. Solutia propusa aduce ca si noutate faptul ca propune un cadru de cercetare modern, complex si multidisplinar pe o directie de mare interes actual.

Se asteapta rezultate stiintifice legate de oportunitatile oferite in domeniul ingineriei comunicatiilor, respectiv analiza topologiilor avansate de retea si a arhitecturilor rapide de transport, studii QoS (Quality of Services - tehnici de garantarea a parametrilor de trafic), implementari IPv6 si controlul cailor pe baza caracteristicilor topologiei, analiza si optimizarea serviciilor de retea sensibile la intarzaiere (VoIP, VoD, IPTV), studiul comunicatiilor WiFi si implementarile QoS in retele 802.11, tehnologii RFID (Radio Frequency Identification – identificare in radiofrecventa), compatibiliate electromagnetica.

In cadrul unor cercetari doctorale vor fi posibile implementari FPGA/ASIC, modelari si simulari de structuri numerice folosind limbaje HDL, studiul si proiectarea de SoC (Systems on Chip) in scopul demonstrarii unor principii sau a unor algoritmi specifici comunicatiilor de date rezultati ca urmare a cercetarilor efectuate.

Impactul tehnologic se poate regasi la nivelul solutiilor practice de implementarea a serviciilor de date sensibile la intarziere si care necesita implementari QoS: IPTV, aplicatii multimedia, VoD, televiziune digitala si in general transportul datelor critice in retelele de date.

Impactul stiintific se va regasi in primul rand in cresterea cantitativa si imbunatatirea calitatii productiei de cercetare preconizate: articole publicate, lucrari de dizertatie masterat/doctorat, referrate doctorale, proiecte de licenta cu componenta de cercetare, participari la conferinte stiintifice consacrate, colaborari cu terti (contracte, participare in consortii), publicarea de literatura tehnica.

 

5.2. Impactul economic/ social, oportunităţi de transfer tehnologic pentru dezvoltarea socio-economică regională/ locală ca urmare a investiţiilor  în infrastructura de CDI.

 

Impactul avut in vedere se refera la dezvoltarea unui pol de cercetare ICT care sa polarizeze potentialul de cercetare local. Aceasta va avea ca urmare deschiderea unor posibilitati de colaborare cu mediul economic in scopul implementarii de solutii sau pentru  transferuri tehnologice, determinand implicit ridicarea nivelului economic al zonei. Unele solutii si prinicipii de proiectare vor putea avea aplicabilitate imediata la nivelul infrastructurilor de date ale agentilor economici.

Ca impact social proiectul contribuie la dezvoltarea si calificarea resurselor umane, creşterea gradului de ocupare şi combaterea excluziunii sociale prin atragerea tinerilor absolventi in activitati de cercetare si inovare necesare in etapa actuala de dezvoltare economica regionala. Investitia CD avuta in vedere va determina diminuarea disparităţilor de dezvoltare a regiunii de NE fata de alte  regiuni ale ţării prin  crearea de conditii pentru cercetare-inovare si pentru transferul tehnologic al rezultatelor.

 

5.3. Modul în care investiţia conduce la implicarea în proiecte europene.

 

Urmare a crearii de conditii optime pentru cercetarea universitara sunt asteptate rezultate care sa contribuie la cresterea vizibilitatii cercetarii ICT din cadrul Universitatii Suceava. In acest fel exista premisele incheierii de parteneriate de cercetare, dezvoltarea de proiecte comune cu alte institutii similare, elaborarea de lucrari stiintifice si prezentarea lor in cadrul conferintelor internationale, schimburi de cercetatori in cadrul diverselor programe de cercetare, organizarea de masterate si doctorate cu dubla coordonare (in cotutela). Facultatea de Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor are mai mult de 12 acorduri si parteneriate cu universtitati europene pe baza carora exista premizele dezvoltarii de proiecte stiintifice si de cercetare comune.

 

5.4. Impactul asupra calităţii  mediului şi conservarea resurselor naturale, stării de sănătate etc.

      Proiectul nu genereaza impact asupra calitatii mediului sau starii de sanatate. Echipamentele propuse pentru achitionare vor respecta reglementarile europene in ceea ce priveste consumul energetic si poluarea electromagnetica, fiind insotite de certificarile necesare. Universitatea din Suceava este verificata si primeste anual autorizatia de mediu. Nu sunt necesare alte aprobări pe linie de mediu deoarece activitatile desfasurate nu implica utilizarea de substanţe sau echipamente în afara celor declarate si avizate de Agenţia de Mediu.

       Ca impact pozitiv asupra mediului, se poate evidentia faptul ca prin dotarea cu echipamente si tehnologie moderna de cercetare se vor reduce consmurile specifice de energie electrica necesara activitatilor de cercetare. Urmare a cercetarilor ce vor avea loc se urmareste si studierea utilizarii eficiente a spectrului electromagnetic ceea ce ar putea avea efect imediat asupra reducerii niveluului poluarii electromagnetice.

Home