Home
Rezultate  asteptate

Modalităţi de utilizare a rezultatelor proiectului (estimarea rezultatelor aşteptate, beneficii preconizate, cuantificarea valorii adăugate, indicatori), beneficiari.

      Rezultatul asteptat se refera la modernizarea unui laborator pentru cercetari avansate in domeniul ICT prin asigurarea accesului la mijloace de studiu si investigare asociate celor mai noi tendinte in doemniu. Implementarea proiectului, prin dotarea aferenta, va crea conditii pentru cercetare de care vor beneficia tinerii cercetatori (masteranzi si doctoranzi) dar si cercetatorii consacrati (cercetare postdoctorala, proiecte cercetare) sau studentii de la ciclul de licenta implicati in programe de cercetare. Existenta conditiilor necesare creaza premizele obtinerii de rezultate stiintifice in urma activitatilor desfasurate, acestea urmand a fi in continuare diseminate prin mijloace specifice (articole, carti, lucari dizertatie). Un rezultat imediat va fi dezvoltarea potentialului de cercetare academica, realizarea de cercetare contractuala, cresterea vizibilitatii Universitatii Suceava in zona cercetarii, dezvoltarii si inovarii nationale si internationale. 

Ca indicatori de rezultat urmare a implementarii proiectului se pot enumera: articole publicate, lucrari de dizertatie masterat/doctorat, referrate doctorale, proiecte de licenta cu componenta de cercetare, participari la conferinte stiintifice consacrate, colaborari cu terti (contracte, participare in consortii), publicarea de literatura tehnica.

Grupuri tinta:

-          tinerii cercetatori, ca angajati sau colaboratori, grupul tinta propus este de 24 doctoranzi si 120 masteranzi in domeniul IT

-          cercetatorii consacrati care lucreaza in cadrul Universitatii „Stefan cel Mare” din Suceava si care au obtinut rezultate semnificative in cercetare, prin contracte de cercetare finalizate si lucrarti stiintifice publicate in publicatii recunoscute pe plan mondial

-          cadrele didactice cu titlul de doctor si rezultate bune in activitatea de cercetare: 24 cadre univeristare

-          reprezentanti ai principalelor companii cu activitate de cercetare cu care Universitatea are incheiate contracte de parteneriat

-          studentii implicati in activitati de cercetare, aproximativ 500 de studenti de la specializarile calculatoare, automatica si electronica.

Beneficiari directi:

-          principalul beneficiar direct este Universitatea „Stefan cel Mare” Suceava care îşi va dezvolta infrastructura de cercetare in domeniul tehnologiilor informationale si de comunicatie.

Beneficiari indirecti:

-          centrele de cercetare autorizate CNCSIS si care isi desfasoara activitatea in cadrul FIESC (http://www.eed.usv.ro/html/research_centers.html)

·   SISCON - Centrul de Cercetare în Sisteme de Control al Proceselor

·   CCSC - Centrul de Cercetare Ştiinţifică în Calculatoare

·   PROCES - Centrul de Formare şi Perfecţionare în Domeniul Tehnologiilor Informaţionale şi de Comunicare 

-          Firme locale din industria IT, potentiali utilizatori ai rezultatelor de cercetare si a fortei de munca inalt calificate in urma accesului la tehnologie performanta: SC NetCom srl, SC Assist srl, SC Elsaco srl, SC PC Plazza srl, SC Data Sevice srl

-          zona de N-E a Romaniei, comunitatea locală, colaboratorii Universitatii Ştefan cel Mare Suceava, autorităţile locale.

 

Precizări privind repartizarea drepturilor de proprietate/ acces între partenerii de proiect

             Urmare a implementarii proiectului va fi posibila elaborarea de noi concepte si modele functionale, sisteme si structuri digitale moderne, implementari ale tehnologiilor informationale si de comunicatie aplicabile in economie. Se vor genera drepturi de proprietate in legatura cu rezultatele obtinute. Acestea vor fi gestionate in conformitate cu legislatia in vigoare.

 

Diseminarea rezultatelor, condiţiile de acces pentru terţi (program de acces, documentaţii disponibile, condiţii/ costuri de acces,  personalul care asigură deservirea etc.).

       Rezultatele prevazute a fi obtinute prin implementarea proiectului constau in modernizarea laboratorului de ingineria comunicatiilor si retele de calculatoare. Ulterior, rezultatele obtinute urmare a activitatilor desfasurate se vor reflecta in cercetari si studii in cadrul stragiilor de pregatire doctorala sau masterat, cercetarea postodoctorala, cercetare studenteasca. Rezultatele obtinute vor fi diseminate prin articole si lucrari publicate, lucrari de licenta si dizertatie. Accesul la acestea este public in masura in care nu este incalcat dreptul asupra proprietatii intelectuale. Rezultatele cercetarii vor fi difuzate si  prin asigurarea unei prezente web active.    

Principalele categorii de activitati prevazute in acest scop sunt:

- Cercetare doctorala

- Cercetare masterat

- Editare carti de specialitate

- Articole stiintifice

- Participare conferinte

- Organizare manifestari stiintifice locale

- Proiectare si intretinere prezenta web

 

Urmare a incubarii centrelor de cercetare autorizate CNCSIS si care isi desfasoara activitatea in cadrul FIESC (http://www.eed.usv.ro/html/research_centers.html), laboratorul de ingineria comunicatiilor propus va beneficia si de activitatile de diseminare specifice acestora (diseminarea rezultatelor obtinute in mediul stiintific si academic, elaborarea de articole stiintifice si literatura de specialitate, participarea la conferinte, simpozioane, seminarii, organizarea de manifestrai stiintifice locale).

Accesul tertilor la echipamantele si tehnologia achizitionata se va face pe baza de contracte de cercetare.

Home