Menu
USV
UNIVERSITATEA “ŞTEFAN CEL MARE”
FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICÃ ŞI ŞTIINŢA CALCULATOARELOR
AFM

 

GESTIONAREA DESEURILOR IN ROMANIA

 

TRANSPUNEREA DIRECTIVELOR EUROPENE DIN DOMENIUL GESTIUNII DESEURILOR

 1. Eforturile Romaniei in acest moment in domeniul gestiunii deseurilor sunt concentrate pe finalizarea si imbunatatirea cadrului legislativ si economic in vederea aderarii tarii noastre la Uniunea Europeana.

 2. Incepand cu anul 2000, iar din 2001 prin intermediul Directiei pe domeniu - Directia Gestiune Deseuri si Substante Chimice Periculoase – s-au depus toate eforturile  in construirea unei politici de mediu cu  strategii clare si programe de masuri in domeniul gestiunii deseurilor.

 3. Aplicarea unui sistem durabil de gestionare a deseurilor implica schimbari majore ale practicilor actuale. Implementarea acestor schimbari va necesita participarea tuturor segmentelor societatii: autoritati publice locale si centrale, institutii social-economice, intreprinderi, si nu in ultimul rand persoane individuale in calitate de consumatori.
 4. In conformitate cu angajamentele asumate in Documentul de Pozitie  au fost transpuse in legislatia nationala toate directivele europene cu implicatii majore in  domeniul deseurilor.

 5. Aquis-ul comunitar in domeniul gestiunii deseurilor a fost transpus in proportie de 100%

 

 

DEPOZITAREA DESEURILOR

PERIOADA DE TRANZITIE
            Pentru conformarea cu cerintele Uniunii Europene, Romania a obtinut o perioada de tranzitie pentru inchiderea etapizata a 101 depozite de deseuri municipale pana la 16 iulie 2017.

            Pentru cele 251 depozite neconforme s-a elaborat un grafic de inchidere etapizata pana in anul 2017.

 

 

DEPOZITAREA DESEURILOR
DEPOZITE DE DESEURI MUNICIPALE

Pentru Romania sunt planificate realizarea a 65 de depozite conforme din care:

 1. 50 de depozite nepericuloase (clasa « b ») cu o capacitate medie de 100000 t/an (suprafata medie de 10 ha) – din care 18 depozite au fost deja construite;

 2. 15 depozite nepericuloase (clasa « b ») cu o capacitate medie de 50000 t/an (suprafata medie de 5 ha), pentru asezarile izolate si cu dificultati de transport, care vor asigura si capacitatea necesara de depozitare pentru deseurile de productie nepericuloase.

 

PERIOADE DE TRANZITIE – DEPOZITE INDUSTRIALE

 1. Romania a primit o perioada de tranzitie de la 01.01.2007 pana la 31.12.2009, pentru stocarea temporara a deseurilor periculoase industriale.

 2. Romania a primit  perioada de tranzitie privind interzicerea depozitarii deseurilor lichide, privind interzicerea depozitarii deseurilor cu anumite proprietati (corozive si oxidante) si pentru unele prevederi privind prevenirea infiltrarii de apa in depozitul de deseuri (numai apa de suprafata) maxim 7 ani

 

  1. pana la 31.12.2013 pentru 23 de depozite din industria energetica, chimica si metalurgie si maxim 5 ani,
  2. pana la 31.12.2011 pentru 5 depozite din industria miniera care se conformeaza sau sisteaza activitatea.

 

 

 

INCINERAREA DESEURILOR
  PERIOADE DE TRANZITIE

Pana la 31.12.2006, 236 de instalatii de tratare termica a
     deseurilor medicale periculoase se vor inchide etapizat :

 1. 52  in 2004,
 2. 70 in 2005,
 3. 114 in 2006.

     Romania a solicitat o perioada de tranzitie pana la 31.12.2008 pentru inchiderea etapizata a  110 instalatii existente de ardere a deseurilor periculoase rezultate din activitati medicale, care se vor inchide dupa 31.12.2006, dupa cum urmeaza:

 1. 1 an, pana la 31.12.2007, pentru inchiderea a 52 de instalatii;

 2. 2 ani, pana la 31.12.2008, pentru inchiderea a 58 de instalatii.

 

 

 

GESTIUNEA AMBALAJELOR
Masuri pentru implementare colectarii selective

 1. Deseurile de ambalaje provin in proportie de circa 70 % de la populatie, regasindu-se in deseurile menajere si 30 % de la agentii economici. 

 2. Atingerea obiectivelor de colectare si reciclare  trebuie sa se bazeze pe o evolutie foarte importanta a colectarii selective. Reusita acesteia are la baza inainte de orice comportamentul fiecarui cetatean iar eficienta investitiilor depinde de sensibilizarea publicului larg referitor la necesitatea colectarii selective.

 3. Toate exemplele europene ne arata ca sortarea la sursa este o reusita, iar termenul de realizare depinde in mare masura de gradul de cultura, de istoria si de obiceiurile fiecarei tari.

 

 

DESEURI DE ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ELECTRONICE

Romania a obtinut o perioada de tranzitie :

            - de 2 ani, pana la 31.12.2008, pentru obiectivul de colectare de minim 4 kg de deseuri de echipamente electrice si electronice/locuitor si an;
            - de 2 ani, pana la 31.12.2008, pentru implementarea obiectivelor de reciclare/valorificare.

            In ceea ce priveste implementarea, beneficiem de un proiect MATRA  cu asistenta tehnica olandeza „Gestionarea DEEE in Romania“, iar rezultatele s-au concretizat in crearea a 2 nuclee de organizatii colective (unul pentru produsele IT si unul pentru produsele maro si albe).

            De asemenea s-au creat 99 de puncte de colectare in tara si se vor mai crea inca 80 pina la sfarsitul anului.

 

 

SUPRAVEGHEREA SI CONTROLUL TRANSPORTULUI
DE DESEURI IN, DINSPRE SI INSPRE COMUNITATEA
EUROPEANA (
Regulamentul CEE nr.  259/93)

 

Regulamentul clasifica deseurile in raport cu  categoria acestora:
  1. deseuri de pe lista verde (nepericuloase),
  2. deseuri de pe lista galbena (periculoase)
  3. deseuri de pe lista rosie (foarte periculoase)

  si destinatia deseurilor:
        -pentru eliminare sau
        -valorificare.

   

   

  Regulamentul CEE nr.  259/93
  - PERIOADE DE TRANZITIE-

   

  1. Pana la 31 decembrie 2015, pentru notificarea catre autoritatilor competente a tuturor transporturilor catre Romania de deseuri destinate valorificarii, listate in Anexa II a Regulamentului (CEE)259/93, in concordanta cu Articolele 6, 7, si 8 ale Regulamentului.

  2. Prin derogare de la Art. 7(4) al Regulamentului (CEE) 259/93, Romania va obiecta prin autoritatile competente asupra transporturilor de deseuri pentru valorificare, listate in Anexele II, III si IV ale Regulamentului si asupra transporturilor de deseuri pentru valorificare, nelistate in aceste anexe, destinate unei instalatii care beneficiaza de o derogare temporara de la anumite prevederi ale Directivei 96/61/CE privind prevenirea si controlul integrat al poluarii (IPPC), ale Directivei 2001/80/CE privind limitarea emisiilor anumitor poluanti in aer proveniti de la instalatiile mari de ardere si Directivei 2000/76/CE privind incinerarea deseurilor, pe perioada in care se aplica derogarea temporara instalatiei de destinatie.

  1. Prin derogare de la articolul 7(4) al Regulamentului (CEE) nr. 259/93, pana la 31 decembrie 2011, Romania va avea posibilitatea de a ridica obiectii, prin autoritatile competente, la transporturile catre Romania, pentru valorificare, a unor deseuri (prezentate intr-o anexa speciala), in conformitate cu Articolul 4(3) al Regulamentului. Asemenea transporturi ar trebui sa fie supuse articolului 10 al Regulamentului.
  2. Aceasta perioada se poate prelungi pana in 2015 in functie de rezultatul obtinut pana in 2011.

   

   

  Strategia Nationala si Planul national de Gestionarea Deseurilor
  Planurile Regionale de Gestionarea Deseurilor

  Instrumente de baza  pentru aplicarea si implementarea politicii de gestionarea deseurilor a UE in Romania.

  Prin HG nr. 1470 din 9 septembrie 2004 au fost aprobate Strategia naţionala de gestionare a deşeurilor şi Planul naţional de gestionare a deşeurilor.

  1. S-au intocmit drafturile planurilor regionale de gestionare a deseurilor pina in 31 mai 2005 si s-au verificat in cadrul proiectului bilateral pe care MMGA l-a desfasurat cu Ministerul Mediului din Germania
  2. Proiectele Planurilor Regionale pentru Gestiunea Deseurilor au fost aduse la cunostinta Consiliului pentru Dezvoltare Regionala, din fiecare regiune si  se gasesc pe paginile de internet ale Agentiilor Regionale pentru Protectia Mediului in vederea consultarii de catre cei interesati