ROMANI DE PRETUTINDENI

Rezultatele sesiunii de admitere MASTERAT, iulie 2020, dupa inscrieri
Toti candidații sunt admiși. Urmează înmatricularea!

 

ÎNMATRICULAREA

Pentru a fi declarați admiși, este necesară înmatricularea candidaților. Înmatricularea se face  în perioada 20-28 iulie on line și on site, iar pe 29 iulie doar on site (în campusul USV)
Inmatricularea presupune completarea unei cereri tip de inmatriculare si achitarea taxei de inmatriculare.
Neînmatricularea atrage după sine nealocarea unui loc la programul de studii solicitat.

Inmatricularea onsite

Are loc in Amfiteatrele din Corpul D (unde au avut loc inscrierile on site) în perioada 20-29 iulie 2020, orele 8-16, (fără zilele de sâmbătă si duminică).

 

Inmatricularea online

Se desfășoară în perioada 20-28 iulie 2020. Aveti nevoie de următoarele:

 

1.      Completarea Cererii de înmatriculare

2.      Contract de studii corespunzător domeniului de masterat la care vă înmatriculați

·         Inginerie electrică (TAMAE) 

·         Inginerie energetică (SMCPE)

·         Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale (RCC) 

·         Calculatoare și tehnologia informației (SIC)

 

      Aceste documente vor fi transmise prin email la adresa admitere.fiesc@usm.ro

 

Informații suplimentare la telefon: 0744.492774