ROMANI DE PRETUTINDENI

Rezultatele sesiunii de admitere MASTERAT, septembrie 2020, dupa inscrieri
Toti candidații sunt admiși. Urmează înmatricularea!

 

 

 

ÎNMATRICULAREA

Pentru a fi declarați admiși, este necesară înmatricularea candidaților. Înmatricularea se face  în perioada 17-18 septembrie numai on site.

Inmatricularea presupune completarea unei cereri tip de inmatriculare si achitarea taxei de inmatriculare.
Neînmatricularea atrage după sine nealocarea unui loc la programul de studii solicitat.

Taxa de inmatriculare - 125 lei.


Candidatii declarati admisi la data inmatricularii pe un loc cu taxa vor achita si un avans din taxa de studiu - 350 lei. Acest avans va fi restituit integral studentilor care vor trece ulterior la forma de invatamant fara taxa sau se vor retrage pana la data de 30 septembrie 2020.

Pentru înmatricularea pe un loc fără taxă candidatul trebuie depună originalul Diplomei de licență / Adeverința de absolvire în termen de valabilitate


Inmatricularea onsite

Are loc in Amfiteatrele din Corpul D (unde au avut loc inscrierile on site) în perioada  17-18 septembrie 2020, orele 8-16.

 

 

Informații suplimentare la telefon: 0744.492774