CRITERII ŞI INFORMAŢII SPECIFICE

Admitere 2018

(Anexă la Regulamentul R10 – Organizarea şi desfăşurarea examenului de admitere)

 

 

 

I.         PROBE DE CONCURS

 

I.1. STUDII UNIVERSITARE de lICENŢă – ingineri – ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ – 4 ani

(inclusiv pentru a doua facultate sau pentru continuarea studiilor)

 

Domeniul Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Media de admitere  =  MBac x 0.7  + NMIBac x 0.3 

unde

MBac - Media Examenului de Bacalaureat

NMIBac - Nota cea mai mare obținută la probele scrise de Informatică sau Matematică ale Examenului de Bacalaureat (dacă s-a susținut doar una din aceste probe se va lua în considerare nota obținută la respectiva probă; dacă nu s-a susținut niciuna din aceste probe, atunci se va considera NMIBac=0).

 

Dacă Media de admitere este mai mică decât 5.00, atunci candidatul este respins.

 

Domeniile Ingineria sistemelor, Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, Inginerie electrică, Inginerie energetică

Media de admitere =  MBac x 0.7  + NPSBac x 0.3

unde

MBac - Media Examenului de Bacalaureat

NPSBac - Nota cea mai mare obținută la probele scrise ale Examenului de Bacalaureat

 

 

Criterii de departajare, la medii de admitere egale:

1.     media generală de la Examenul de Bacalaureat

2.     media probei Matematică de la Examenul de Bacalaureat

3.     rezultatul probei de evaluare a competențelor digitale, de la Examenul de Bacalaureat

 

Pentru a fi declarați admiși candidații trebuie să promoveze și Proba de testare a cunoştinţelor și a capacităților cognitive care constă în verificarea abilităților și cunoștințelor de utilizare a calculatorului. În cadrul acestei probe candidatul va edita pe calculator fișa personală de concurs necesară înscrierii sale la concursul de admitere.

În urma verificării fișei editate, doi membri ai comisiei de admitere vor evalua Proba de testare a cunoştinţelor și a capacităţilor cognitive printr-un calificativ admis/respins ce va fi înscris în fișa candidatului.

În situațiile în care cei doi membri acordă calificative diferite, secretarul comisiei de admitere va acorda și el un calificativ, calificativul final fiind cel majoritar.

 

 

II. INSCRIEREA

Înscrierea se face separat pentru admiterea în cicl