FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR

 
ADMITERE INGINERI, ZI, 4 ANI

 

ÎNSCRIERE și ÎNMATRICULARE în perioada 24 – 26 septembrie 2018

Înscrierea și înmatricularea se efectuează în aceeași zi pe locurile disponibile

Interval orar 8.00 –15.00, corp D, etaj 1, sala D104

 

 

Domeniul de licență

Programe de studii de licență acreditate prin HG nr. 140/16.03.2017

Locuri fără taxă

Locuri cu taxă

Taxa de studiu anuală

(lei)

RO

din care Rromi

RO

de pretutindeni

Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

Electronică aplicată

10

-

-

2

2950

Pentru primele 3 locuri cu taxă se pot acorda burse speciale în anul I pentru plata taxei, a căror valoare este egală cu 2212 lei / 1475 lei / 737 lei

Inginerie energetică

Managementul energiei

10

-

2

Inginerie electrică

Sisteme electrice

6

-

2

Ingineria sistemelor

Automatică și informatică aplicată

0

-

2

TOTAL FIESC  

26

-

-

8

 

   

Media de admitere se calculează astfel:

0,7 x Media Examenului de Bacalaureat + 0,3 x Nota cea mai mare obținută la probele scrise ale

 Examenului de Bacalaureat