FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR

ADMITERE MASTERAT, ZI, 2 ANI

ÎNSCRIERE și ÎNMATRICULARE 26 septembrie 2018  (ultima zi)

Înscrierea și înmatricularea se efectuează în aceeași zi pe locurile disponibile

Interval orar 8.00 –15.00, corp D, etaj 1, sala D104

Domeniul de licență

Programe de studii de masterat acreditate prin HG nr. 117/2017

Locuri fără taxă

Locuri cu taxă

Taxa de studiu anuală  (lei)

RO

din care Rromi

RO *)

de pretutindeni

Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

Rețele de calculatoare și comunicații

4

-

0

0

3000

Inginerie energetică

Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice

3

0

2

Inginerie electrică

Tehnici avansate în mașini și acționări electrice

2

3*)

2

Calculatoare și tehnologia informației

Știința și ingineria calculatoarelor

0

3*)

0

TOTAL FIESC  

9

-

6*)

4

 

*) Locurile sunt numai pentru dublă diplomă și sub rezerva obținerii aprobării de la M.E.N.

Media de admitere se calculează pentru toate programele de studiu astfel:

0,7 x Interviu + 0,3 x Media examen de licență