Home
Informatii
Educatie
Cercetare
Manifestari
Documente
Cautare

CRITERII ȘI INFORMAȚII SPECIFICE
(Anexă la Regulamentul R10 – Organizarea și desfășurarea examenului de admitere)STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ – INGINERI – ÎNVĂTĂMÂNT CU FRECVENTĂ – 4 ANI (inclusiv pentru a doua facultate sau pentru continuarea studiilor)


  – Media de admitere se calculează pentru toate domeniile de licentă astfel:
  Medie = N1 x 0.8 + N2 x 0.2
  unde
  N1 - Media Examenului de Bacalaureat
  N2 - Nota cea mai mare obtinută la probele scrise ale Examenului de Bacalaureat

  Pentru a fi declarati admisi candidatii trebuie să promoveze si Proba de testare a cunoștințelor si a capacitătilor cognitive care constă în verificarea abilitătilor si cunostintelor de utilizare a calculatorului. În cadrul acestei probe se va solicita candidatului editarea pe calculator a fisei personale de concurs cu ocazia înscrierii sale la concursul de admitere.

  În urma verificării fisei editate, doi membri ai comisiei de admitere prezenti în sală, vor finaliza testul de verificare a cunoștințelor si a capacităților cognitive printr-un calificativ de tip admis/respins înscris în fisa candidatului.

  În situatiile în care cei doi membri acordă calificative diferite, secretarul comisiei de admitere va acorda si el un calificativ, calificativul final fiind cel majoritar.

  Criterii de departajare, la medii de admitere egale:
  1. media generală de la Examenul de Bacalaureat
  2. media probei Matematică de la Examenul de Bacalaureat
  3. rezultatul probei de evaluare a competentelor digitale, de la Examenul de BacalaureatALTE ELEMENTE SPECIFICE


  – Un candidat poate concura la unul sau mai multe domenii de licență/masterat. La înscrierea pentru admiterea în FIESC se depune un singur dosar pentru toate optiunile exprimate.
  - Completarea fisei de înscriere poate fi făcută si online.
  - Calitatea de student se obtine doar prin înmatriculare.
  - În urma analizării rezultatului înmatriculărilor Consiliul Facultătii propune activarea programelor de studii.

Home | Informatii | Educatie | Cercetare | Manifestari | Legi/Regulamente | Cautare

©1997-2009 Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor. Universitatea "Ștefan cel Mare" Suceava
Str. Universitatii nr.13, 720229 Suceava, România, Tel/Fax: +40 230 524801
Site actualizat pe: 9 martie 2009

 
Suceava University Cisco Academy
dcti.usv.ro