Home
Informatii
Educatie
Cercetare
Manifestari
Documente
Cautare

CRITERII ȘI INFORMAȚII SPECIFICE
(Anexă la Regulamentul R10 – Organizarea și desfășurarea examenului de admitere)STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT – ÎNVĂTĂMÂNT CU FRECVENTĂ – 2 ANI


  – Media de admitere se calculează cu formula:
  Medie = N1 x 0.3 + N2 x 0.7
  unde
  N1 - Media Examenului de Diplomă/Licență
  N2 - nota obținută la interviul pentru testarea cunostintelor si a capacitătilor cognitive din tematica specifică fiecărui masterat (Anexă).
  Nota N2 se calculează ca medie aritmetică a notelor acordate de membrii comisiei.

  Criterii de departajare, la medii de admitere egale:
  1. nota obținută la interviul pentru testarea cunostintelor si a capacitătilor cognitive din tematica specifică fiecărui masterat
  2. media generală ponderată a anilor de studiu, studii universitare de licentăALTE ELEMENTE SPECIFICE


  – Un candidat poate concura la unul sau mai multe domenii de licență/masterat. La înscrierea pentru admiterea în FIESC se depune un singur dosar pentru toate optiunile exprimate.
  – Completarea fisei de înscriere poate fi făcută si online.
  – Calitatea de student se obtine doar prin înmatriculare.
  – În urma analizării rezultatului înmatriculărilor Consiliul Facultătii propune activarea programelor de studii.
ANEXĂ
Tematicile prezentării orale din cadrul interviului pentru testarea cunostintelor si a capacitătilor cognitive la admiterea la masterat

Programul universitar de masterat: TEHNICI AVANSATE ÎN MAȘINI ȘI ACȚIONĂRI ELECTRICE

Prezentarea orală a unui subiect, a unei teme, a unui proiect la care a participat sau prezentarea rezultatelor obtinute la un examen sau a unor rezultate deosebite in activitatea profesionala sau la cursuri de perfectionare la care a participat sau prezentarea unei lucrari sustinute la o manifestare stiintifica studenteasca.

Tematica abordata trebuie sa fie intr-unul dintre următoarele domenii: sisteme de actionare electrica, masini electrice, convertoare statice, electrotehnica, electronica, automatica, informatica, matematica, robotica, energetica, inginerie economica in domeniul electric, electronic sau energetic.

Programul universitar de masterat: SISTEME MODERNE PENTRU CONDUCEREA PROCESELOR ENERGETICE

Prezentarea orală a unui subiect, a unei teme, a unui proiect la care a participat, sau a rezultatelor obtinute la un examen. Rezultate deosebite in activitatea profesionala, sau la cursuri de perfectionare la care a participat. Prezentarea unei lucrari sustinute la o manifestare stiintifica studenteasca.

Subiectul la alegere se încadrează într-unul din următoarele domenii: producerea energiei electrice si termice, transportul si distributia energiei electrice si termice, centrale si statii, surse regenerabile de energie, sisteme de izolatie, conducerea proceselor energetice, automatizari si protectii, masurari industriale, achizitii de date, inginerie economică în domeniul electric, electronic sau energetic, statistica si drept energetic, piata de energie, audit energetic.

Programul universitar de masterat: RETELE DE CALCULATOARE SI COMUNICATII

Prezentarea orală a unui subiect la alegere care se încadrează într-unul din următoarele domenii: calculatoare, informatică, automatizari, electronică, electrotehnica, energetica, inginerie economică în domeniul electric, electronic sau energetic.

Programul universitar de masterat: ȘTIINȚA ȘI INGINERIA CALCULATOARELOR

Prezentarea orală a unui subiect la alegere care se încadrează într-unul din următoarele domenii: calculatoare, informatică, automatizari, electronică, electrotehnica, energetica, inginerie economică în domeniul electric, electronic sau energetic.

Home | Informatii | Educatie | Cercetare | Manifestari | Legi/Regulamente | Cautare

©1997-2009 Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor. Universitatea "Ștefan cel Mare" Suceava
Str. Universitatii nr.13, 720229 Suceava, România, Tel/Fax: +40 230 524801
Site actualizat pe: 9 martie 2009

 
Suceava University Cisco Academy
dcti.usv.ro