Admitere 2020

Număr de locuri 2020

 

I.1. STUDII UNIVERSITARE de lICENŢă – ingineri – ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ – 4 ani

(inclusiv pentru a doua facultate sau pentru continuarea studiilor)

 

 

Nr. crt.

Domeniul de licenţă

Programe de studii universitare de licenta acreditate prin Hotararea de Guvern nr. 326/2019

(pag. 116)

TOTAL număr maxim de studenți carepot fi școlarizați

Taxa scolarizare (pentru locurile cu taxă) 1)

1

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Calculatoare

125

3300 lei

 

2

Ingineria sistemelor

Automatică şi informatică aplicată

50

2950 lei

 

3

Inginerie electronică, telecomunicaţii și tehnologii informaționale

Electronică aplicată

50

 

4

Inginerie energetică

Managementul energiei

50

 

5

Inginerie electrică

Sisteme electrice

50

 

 

 

1.     Pentru anul I de studii, la toate programele de studii de licență cu excepția programului Calculatoare, se pot acorda burse speciale, reprezentând 75%, 50%, 25% din taxa de şcolarizare, primilor 3 studenţi cu taxă care au depus la dosar diploma de bacalaureat (sau o diplomă echivalentă acesteia) în original, sau adeverinţă în original (pentru promoţia absolventă în anul admiterii dacă liceul nu a eliberat diplome de bacalaureat până la data înmatriculării) şi care nu au mai efectuat la buget 4 ani de studii de licenţă.

 

2.     Se vor asigura burse de ajutor social candidaților care îndeplinesc criteriile de acordare a burselor, din fondurile alocate cu această destinație de MEN și din proiectele europene cu finanțare nerambursabilă.

 

3.     Actualizate in urma retragerilor candidatilor inmatriculati, conform HCA nr.65 din 31.07.2019, art. 4.