Admitere 2020

 

 

I.2. STUDII UNIVERSITARE de MASTERAT – ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ – 2 ani

 

 

 

 

Nr. crt.

Domeniul de masterat

Programe de studii universitare de master acreditate prin

HG 318/2019, pag.107-110

Număr locuri propuse

Taxa scolarizare

1

Inginerie electrică

Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice

50

3000 lei

 

2

Inginerie energetică

Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice

50

 

3

Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

Rețele de calculatoare și comunicații

50

 

4

Calculatoare și tehnologia informației

Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor

50

 

 

 

1.     Se pot acorda burse de ajutor social candidaților care îndeplinesc criteriile de acordare a burselor, din fondurile alocate cu această destinație de MEN și din proiectele europene cu finanțare nerambursabilă.