Admitere 2019

Număr de locuri sesiunea septembrie 2019

 

I.2. STUDII UNIVERSITARE de MASTERAT – ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ – 2 ani

 

 

Nr. crt.

Domeniul de masterat

Programe de studii universitare de master acreditate prin

HG 318/2019, pag.107-110

Nr. locuri septembrie 2019

Fără taxă 1)

Cu taxă 1)

Taxa scolarizare

RO

din care rromi

Români de pretutindeni

1

Inginerie electrică

Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice

7

1

3

9

3000 lei

2

Inginerie energetică

Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice

8

0

15

3

Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

Rețele de calculatoare și comunicații

1

0

5

1

4

Calculatoare și tehnologia informației

Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor

0

0

0

0

 

 

 

1.     Se pot acorda burse de ajutor social candidaților care îndeplinesc criteriile de acordare a burselor, din fondurile alocate cu această destinație de MEN și din proiectele europene cu finanțare nerambursabilă.