Admitere 2019

Număr de locuri propuse1)

 

I.1. STUDII UNIVERSITARE de lICENŢă – ingineri – ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ – 4 ani

(inclusiv pentru a doua facultate sau pentru continuarea studiilor)

 

 

Nr. crt.

Domeniul de licenţă

Programe de studii universitare de licenta acreditate prin Hotararea de Guvern nr. 692/2018

Nr. locuri propuse 1) 2019/2020

Fără taxă 3)

Cu taxă 2), 3)

1

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Calculatoare

100

25

2

Ingineria sistemelor

Automatică şi informatică aplicată

40

10 2)

3

Inginerie electronică, telecomunicaţii și tehnologii informaționale

Electronică aplicată

40

10 2)

4

Inginerie energetică

Managementul energiei

40

10 2)

5

Inginerie electrică

Sisteme electrice

40

10 2)

 

1.     Numărul de locuri este orientativ, până la aprobarea prin HG a cifrei de școlarizare și distribuirea prin OM a locurilor bugetate pe universități.

 

2.     Pentru anul I de studii, la toate programele de studii de licență cu excepția programului Calculatoare, se pot acorda burse speciale, reprezentând 75%, 50%, 25% din taxa de şcolarizare, primilor 3 studenţi cu taxă care au depus la dosar diploma de bacalaureat (sau o diplomă echivalentă acesteia) în original, sau adeverinţă în original (pentru promoţia absolventă în anul admiterii dacă liceul nu a eliberat diplome de bacalaureat până la data înmatriculării) şi care nu au mai efectuat la buget 4 ani de studii de licenţă.

 

3.     Se vor asigura burse de ajutor social candidaților care îndeplinesc criteriile de acordare a burselor, din fondurile alocate cu această destinație de MEN și din proiectele europene cu finanțare nerambursabilă.