Admitere 2019

Număr de locuri propuse1)

 

I.2. STUDII UNIVERSITARE de MASTERAT – ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ – 2 ani

 

 

Nr. crt.

Domeniul de masterat

Programe de studii universitare de master acreditate prin

Hotărârea de Guvern nr. 691/2018

Nr. locuri propuse 1) 2019/2020

Fără taxă 2)

Cu taxă 2)

1

Inginerie electrică

Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice

35

15

2

Inginerie energetică

Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice

35

15

3

Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

Rețele de calculatoare și comunicații

40

10

4

Calculatoare și tehnologia informației

Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor

40

10

 

1.     Numărul de locuri este orientativ, până la aprobarea prin HG a cifrei de școlarizare și distribuirea prin OM a locurilor bugetate pe universități.

 

2.     Se pot acorda burse de ajutor social candidaților care îndeplinesc criteriile de acordare a burselor, din fondurile alocate cu această destinație de MEN și din proiectele europene cu finanțare nerambursabilă.