CRITERII ŞI INFORMAŢII SPECIFICE

Admitere 2020

(Anexă la Regulamentul R10 – Organizarea şi desfăşurarea examenului de admitere)

 

 

 

V. TEMATICILE PREZENTĂRII ORALE DIN CADRUL INTERVIULUI PENTRU TESTAREA CUNOȘTINȚELOR ȘI A CAPACITĂȚILOR COGNITIVE LA ADMITEREA LA MASTERAT

 

Programul universitar de masterat: TEHNICI AVANSATE ÎN MAŞINI ŞI ACŢIONĂRI ELECTRICE

Prezentarea orală a unui subiect, a unei teme, a unui proiect la care a participat sau prezentarea rezultatelor obtinute la un examen sau a unor rezultate deosebite în activitatea profesionala sau la cursuri de perfectionare la care a participat sau prezentarea unei lucrari sustinute la o manifestare stiintifica studenteasca.

Tematica abordata trebuie sa fie intr-unul dintre următoarele domenii: sisteme de actionare electrica, masini electrice, convertoare statice, electrotehnica, electronica, automatica, informatica, matematica, robotica, energetica, inginerie economica în domeniul electric, electronic sau energetic.

Programul universitar de masterat: SISTEME MODERNE PENTRU CONDUCEREA
PROCESELOR ENERGETICE

Prezentarea orală a unui subiect, a unei teme, a unui proiect la care a participat, sau a rezultatelor obținute la un examen. Rezultate deosebite în activitatea profesionala, sau la cursuri de perfectionare la care a participat. Prezentarea unei lucrări susținute la o manifestare stiintifica studenteasca.

Subiectul la alegere se încadrează într-unul din următoarele domenii: producerea energiei electrice si termice, transportul si distribuția energiei electrice si termice, centrale si statii, surse regenerabile de energie, sisteme de izolatie, conducerea proceselor energetice, automatizari si protectii, masurari industriale, achizitii de date, inginerie economică în domeniul electric, electronic sau energetic, statistica si drept energetic, piata de energie, audit energetic.

 

 

Programul universitar de masterat: REȚELE DE CALCULATOARE ȘI COMUNICAȚII

Prezentarea orală a unui subiect la alegere care se încadrează într-unul din următoarele domenii: electronică, telecomunicații, calculatoare, automatică, informatică, informatică economică,  electrotehnică, energetică, inginerie economică în domeniul electric, electronic sau energetic.

Programul universitar de masterat: ŞTIINŢA ŞI INGINERIA CALCULATOARELOR

Prezentarea orală a unui subiect la alegere care se încadrează într-unul din următoarele domenii: calculatoare, informatică, automatizări, electronică, electrotehnica, energetica, inginerie economică în domeniul electric, electronic sau energetic.