s

Home
Informatii
Educatie
Cercetare
Manifestari
Documente
Admitere
Cautare
Orar

ADMITERE 2011

 LICENȚĂ, ingineri, zi, 4 ani

 MASTERAT, zi, 2 ani

 • Locuri admitere
 • Acte necesare pentru înscriere
  1. cerere tip de înscriere;
  2. diploma de bacalaureat (sau o diploma echivalenta acesteia) în original, sau adeverinta de absolvire (pentru promotia 2010). În cazul în care candidatul se înscrie pentru concurs si la o alta facultate, în locul diplomei de bacalaureat sau adeverinței, va anexa o copie legalizata ;
  3. copie legalizată la notar după diploma de bacalaureat;
  4. foaie matricola pentru studiile liceale sau adeverinta cu mediile de absolvire a anilor de liceu; pentru candidatii înscrisi si la alte facultati se admit si copii legalizate ale acestor documente;
  5. copie legalizata dupa certificat de nastere;
  6. copie dupa buletin / carte de identitate;
  7. adeverinta medicala tip, vizata de Cabinetul medical al universitatii;
  8. 4 fotografii tip buletin de identitate;
  9. chitanta de plata a taxei de înscriere;
  10. diploma de licenta sau diploma de absolvire pentru studentii care doresc sa urmeze o a doua specializare, în original sau în copie legalizata;
  11. adeverinta din care sa rezulte calitatea de student (daca este cazul).
  12. certificat de casatorie în copie legalizata (daca este cazul);
  13. dacă este cazul, documentul în original care atestă participarea la faza națională sau internațională a unor olimpiade școlare la care premianții primesc de la M.E.C.T.S. drept de admitere fără concurs;
 • Metodologie admitere
 • Calendar de desfășurare a concursului de admitere

2010

 • Ultima medie de admitere în 2009
 • Informatii cazare
  Candidatilor inmatriculati din acest an li s-au rezervat 52 locuri in caminele din campus si 40 locuri in Caminul Colegiului Tehnic Samoil Isopescu din Suceava.
  Cererea de cazare se face bifand campul "doresc cazare" din Fisa de inscriere si este luata in considerare numai dupa inmatriculare.
  Pe 29 iulie, dupa afisarea rezultatelor finale dupa inmatriculari, se va afisa si atribuirea locurilor de cazare solicitantilor.
 • Cazare înmatriculați iulie 2010
 • Candidați rromi
 • Runda a II-a de înmatriculare
 • Rezultate definitive înmatriculări după rundele nr. 1 și 2:
 • Primii 5 studenți cu taxă, în ordinea descrescatoare a mediilor, care au dreptul de a trece la buget în cadrul FIESC, de la fiecare specializare beneficiază de o reducere a taxei de studiu de 90%
 • Ocuparea unui loc fără taxă
 • Contestații
  TOTI CANDIDATII DIN SESIUNEA IULIE 2010 AU FOST DECLARATI ADMISI.
  PENTRU OCUPAREA LOCULUI CÂSTIGAT ESTE NECESARA ÎNMATRICULAREA PÂNA LA DATA DE 28 IULIE 2010, ORA 16:00, fara zilele de sâmbata si duminica.
  Locurile cu taxa se vor distribui între specialializarile FIESC functie de solicitarile candidatilor. Contestatiile se depun în termen de 24 de ore de la data si ora afisarii la poarta principala (corp E), iar rezultatele acestora se vor afisa vineri, 23.07.2010, orele 16:00.
 • Burse anul I
  Primii 25% din studentii înscrisi în anul I de studiu de la fiecare specializare primesc BURSA DE STUDIU.
  Cei admisi cu statut de OLIMPIC si înscrisi în anul I de studiu primesc BURSA DE MERIT.

 

 • Locuri admitere
 • Acte necesare pentru înscriere
  1. cerere tip de înscriere;
  2. diploma de bacalaureat, în original;
  3. diploma de absolvire a unei facultati, licenta (pentru masterat BOLOGNA), cursuri de lunga durata (pentru masterat postuniversitar), în original și o copie legalizată la Notar;
  4. copie legalizată la notar după diploma de absolvire a unei facultăți;
  5. foaia matricola/supliment de diploma de la facultate, în original;
  6. adeverință de absolvire, în original, care să conțină și media anilor de studiu (pentru absolvenții cărora nu li s-a eliberat Diploma de absolvire);
  7. copie legalizata dupa certificat de nastere;
  8. copie legalizata dupa certificat de casatorie pentru candidatele căsătorite;
  9. copie dupa buletin / carte de identitate;
  10. adeverinta medicala tip, vizata de Cabinetul medical al universitatii;
  11. 3 fotografii tip buletin de identitate;
  12. chitanta de plata a taxei de înscriere;
 • Metodologie admitere
 • Calendar de desfășurare a concursului de admitere

2010

 • Ultima medie de admitere în 2009
 • Informatii cazare
  Candidatilor inmatriculati din acest an li s-au rezervat 17 locuri in caminele din campus si 20 locuri in Caminele liceelor din Suceava.
  Cererea de cazare se face bifand campul "doresc cazare" din Fisa de inscriere si este luata in considerare numai dupa inmatriculare, inclusiv cea facuta in vara, pe un loc provizoriu cu taxa.
 • Ordin MECI privind programele de Masterat ale FIESC
 • Rezultate masterat după interviu
 • Înmatriculare
 • Primii 5 studenți cu taxă, în ordinea descrescatoare a mediilor, care au dreptul de a trece la buget în cadrul FIESC, de la fiecare specializare beneficiază de o reducere a taxei de studiu de 90%
 • Nota. Un absolvent de licenta Bologna poate ocupa un post in invatamantul liceal, postliceal sau universitar doar daca a absolvit un masterat in domeniul studiilor de licenta (Ordin MECT 4316/2008 si Ordin MECT 3158/2010)

  Pentru sesiunea iulie 2011:
   

   

 DOCTORAT, 3 ani

 Program de conversie profesională la nivel
 postuniversitar, zi, 2 ani

 ARHIVĂ

 Cursuri postuniversitare de perfecționare, 4 luni

 Alte legături

 

 
 

Home | Informatii | Educatie | Cercetare | Manifestari | Documente | Admitere | Cautare | Orar

©1997-2010 Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, Universitatea "Ștefan cel Mare" Suceava
Str. Universitatii nr.13, 720229 Suceava, România, Tel/Fax: +40 230 524801, secretariat@eed.usv.ro
Site actualizat pe:  8 februarie 2011

Parteneri:

Suceava University Cisco Academy
dcti.usv.ro