Home
Informatii
Educatie
Cercetare
Manifestari
Documente
Admitere
Orar

 Domeniul: Ingineria sistemelor
 Specializarea: Automatică şi informatică aplicată
 Durata studiilor: 4 ani
 Forma de învăţământ: zi

 Discipline obligatorii

 Anul I

 Anul II

 • Analiză matematică
 • Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială
 • Fizică
 • Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare
 • Grafică asistată de calculator
 • Tehnologie electronică
 • Tehnici de comunicare
 • Matematici speciale
 • Electrotehnică
 • Metode numerice
 • Limba engleză
 • Educaţie fizică
 • Circuite electronice liniare
 • Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare
 • Analiza şi sinteza dispozitivelor numerice
 • Teoria sistemelor
 • Sisteme cu evenimente discrete
 • Arhitectura calculatoarelor
 • Electronică digitală
 • Măsurări şi traductoare
 • Limba engleză
 • Educaţie fizică
 • Practică

 Anul III

 Anul IV

 • Sisteme cu microprocesoare
 • Sisteme de I/E
 • Sisteme de comunicaţie şi reţele de calculatoare
 • Electronică de putere pentru automatizări industriale
 • Maşini electrice şi acţionări
 • Baze de date
 • Sisteme de conducere a proceselor industriale
 • Modelare, identificare, simulare
 • Ingineria sistemelor automate
 • Practică
 • Fiabilitate şi diagnoză
 • Automatizarea proceselor complexe
 • Optimizări
 • Sisteme inteligente
 • Microcontrolere
 • Automate programabile şi microprogramare
 • Aplicaţii internet
 • Management şi marketing
 • Practică proiectare
 • Elaborare proiect de diplomă

 Discipline optionale

 • Programarea în limbaj de asamblare
 • Programarea aplicaţiilor Windows
 • Sisteme de operare
 • Structuri de date şi algoritmi
 • Sisteme de timp real
 • Procesoare numerice de semnal
 • SCADA
 • Sisteme de identificare
 • Ingineria sistemelor de programe
 • Roboţi industriali
 • TACAE
 • Domotică
 • Managementul proiectelor
 • Proiectarea asistată de calculator a sistemelor de conducere
 • Proiectare VLSI

 Discipline facultative

 • Limbă străină tehnică (franceză/germană)
 • Istoria culturii şi civilizaţiei
 • Complemente de matematică
 • Ecologie
 • Logică
 • Filozofie
 • Programarea interfeţelor utilizator
 • Istoria electrotehnicii
 • Drept economic
 • DPPD modulul 1
 • Proiectarea bazelor de date
 • Instrumentaţie virtuală
 • Inventică
 

ipv6 ready  

Home | Informatii | Educatie | Cercetare | Manifestari | Documente | Admitere | Cautare | Orar

©1997-2010 Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava
Str. Universitatii nr.13, 720229 Suceava, România, Tel/Fax: +40 230 524801, secretariat@eed.usv.ro
Site actualizat pe:  22 decembrie 2014

Parteneri:

Suceava University Cisco Academy
dcti.usv.ro
Radio USV - LIVE