Home
Informatii
Educatie
Cercetare
Manifestari
Documente
Admitere
Orar

 Domeniul: Calculatoare şi tehnologia informaţiei
 Specializarea: Calculatoare
 Durata studiilor: 4 ani
 Forma de învăţământ: zi

 Discipline obligatorii

 Anul I

 Anul II

 • Analiză matematică
 • Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială
 • Fizică
 • Grafică asistată de calculator
 • Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare
 • Tehnici de comunicare
 • Matematici speciale
 • Metode numerice
 • Limba engleză
 • Educaţie fizică
 • Dispozitive electronice şi electronică analogică
 • Programare orientată pe obiecte
 • Proiectare logică
 • Teoria sistemelor
 • Reţele locale de calculatoare
 • Programarea aplicaţiilor grafice
 • Arhitectura sistemelor de calcul
 • Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare
 • Măsurări electronice, senzori şi traductoare
 • Electronică digitală
 • Limba engleză
 • Practică

 Anul III

 Anul IV

 • Structuri de date
 • Programarea interfetelor utilizator
 • Structura şi organizarea calculatoarelor
 • Sisteme de I/E
 • Reţele de calculatoare
 • Sisteme de operare
 • Proiectarea algoritmilor
 • Baze de date
 • Inteligenţă artificială
 • Practică
 • Sisteme inteligente
 • Programarea sistemelor distribuite
 • Ingineria programelor
 • Microcontrolere
 • Recunoaşterea formelor
 • Proiectare VLSI
 • Arhitecturi paralele
 • Management şi marketing
 • Practică proiectare
 • Elaborare proiect de diplomă

 Discipline optionale

 • Electrotehnică
 • Analiza circuitelor
 • Prelucrarea numerică a imaginilor
 • Procesoare numerice de semnal
 • Limbaje formale şi translatoare
 • Sisteme de timp real
 • Proiectarea bazelor de date
 • Proiectarea asistată de calculator
 • Sisteme informatice pentru management
 • Domotică
 • Criptarea şi securitatea informaţiei
 • Sisteme multi-microprocesor

 Discipline facultative

 • Limbă străină tehnică (franceză/germană)
 • Complemente de matematică
 • Logică
 • Filozofie
 • Psihoinventică
 • Filosofia culturii tehnice
 • Istoria electrotehnicii
 • Drept economic
 • DPPD modulul 1
 • Inventică
 • Psihologia muncii
 • Politologie
 • Contabilitate computerizată
 

ipv6 ready  

Home | Informatii | Educatie | Cercetare | Manifestari | Documente | Admitere | Cautare | Orar

©1997-2010 Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava
Str. Universitatii nr.13, 720229 Suceava, România, Tel/Fax: +40 230 524801, secretariat@eed.usv.ro
Site actualizat pe:  22 decembrie 2014

Parteneri:

Suceava University Cisco Academy
dcti.usv.ro
Radio USV - LIVE