Home
Informatii
Educatie
Cercetare
Manifestari
Documente
Admitere
Orar
[Calculatoare] [Electrotehnica] [Calculatoare si Automatizari]

Catedra de Calculatoare și Automatizări

Conținut

       Despre catedră
       Organizare
       Cercetare
       Didactic
       Oaspeți
       Personalul didactic al catedrei
       Planuri de învățământ

 

Despre catedră

Catedra de Calculatoare și Automatizări este una dintre cele mai mari catedre din Universitate. Personalul nostru academic este direct implicat în procesul de învățământ și cercetare.

Acest departament cuprinde arii largi de cercetare de la inginerie și controlul hardware al proceselor până la tehnologia informației și inteligență artificială, teorie și practică. Un mare număr de activități de cercetare se concentrează pe sisteme electronice digitale și analogice, modelarea fenomenelor electromagnetice și procese industriale, transmisii de date, sisteme de control vectorial în dispozitive și circuite electrice, rețele industriale, sisteme pentru controlul proceselor, modelarea sistemelor continue și discrete, baze de date inteligente. Există preocupări și în domeniile: recunoașterea formelor și prelucrarea imaginilor, sisteme de vedere artificială pentru roboți industriali, sisteme expert pentru monitorizarea automată a proceselor.

Câțiva dintre membrii personalului academic al catedrei au primit invitații la bine cunoscute universități sau centre de cercetare din Franța, Belgia, Portugalia și Italia.

Organizare

Grupări didactice și de cercetare în cadrul Catedrei de Calculatoare și Automatizări:

     Calculatoare (4 ani, cursuri de zi)
     Automatică și informatică aplicată
     Electronică aplicată

Vizitați secțiunea Personal pentru a afla mai multe detalii despre personalul academic.

 

Cercetare

Lista principalelor domenii de cercetare:

     Procesarea digitală a semnalelor în aparate de măsură opto-electronice
     Recunoașterea formelor, Prelucrarea imaginilor, Ingineria cunoașterii
     Sisteme în timp real
     Transmisii de date
     Ingineria sistemelor software, Inteligență artificială
     Sintetizarea și recunoașterea semnalelor vocale
     Sisteme stabile și autoadaptive
     Controlul vectorial fără senzori în motoare cu inducție
     Compatibilitate electromagnetică

Rezultatele cercetărilor noastre au fost publicate în cărți, articole, reviste științifice și incluse în volumele diverselor simpozioane sau conferințe. Printre beneficiarii studiilor noastre de cercetare și contracte menționăm pe: Ministerul Educației, Ministerul Cercetării și Tehnologiei Informației, Consiliul Academic al Cercetării Științifice, firme din diverse domenii de activitate naționale și internaționale.

Didactic

 

Facultatea noastră oferă diplomă de Inginer.Diplomele noastre asigură absolvenților aceleași posibilități de angajare și recunoaștere oficială precum cele oferite de Universitățile din București, Timișoara, Iași, Cluj-Napoca. Facultatea organizează de asemenea studii postuniversitare de 2 ani (Master) în diverse domenii (vezi prezentarea detaliată a facultății).
(Personalul academic al catedrei)

 

Oaspeți

În fiecare an, în luna mai, catedra noastră împreună cu catedra Calculatoare II organizează cursuri ținute de profesori din universități din vest. Temele sunt din domeniul tehnic (calculatoare, electronică, transmisii de date, CAD, baze de date).

 

Home | Informatii | Educatie | Cercetare | Manifestari | Documente | Admitere | Cautare | Orar

©1997-2010 Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, Universitatea "Ștefan cel Mare" Suceava
Str. Universitatii nr.13, 720229 Suceava, România, Tel/Fax: +40 230 524801, secretariat@eed.usv.ro
Site actualizat pe:  12 octombrie 2011

Parteneri:

Suceava University Cisco Academy
dcti.usv.ro