Home
Informatii
Educatie
Cercetare
Manifestari
Documente
Admitere
Orar

 Domeniul: Inginerie electronică şi telecomunicaţii
 Specializarea: Electronică aplicată
 Durata studiilor: 4 ani
 Forma de învăţământ: zi

 Discipline obligatorii

 Anul I

 Anul II

 • Analiză matematică
 • Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială
 • Fizică
 • Grafică asistată de calculator
 • Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare
 • Componente şi circuite pasive
 • Matematici speciale
 • Metode numerice
 • Dispozitive electronice
 • Bazele electrotehnicii
 • Limba engleză
 • Educaţie fizică
 • Circuite electronice fundamentale
 • Semnale şi sisteme
 • Analiza şi sinteza circuitelor
 • Circuite integrate analogice
 • Circuite integrate digitale
 • Măsurări în electronică şi telecomunicaţii
 • Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare
 • Limba engleză
 • Educaţie fizică
 • Practică

 Anul III

 Anul IV

 • Maşini şi acţionări electrice
 • Sisteme de achiziţii de date
 • Tehnici CAD în realizarea modelelor electronice
 • Microunde
 • Transmisia şi codarea informaţiei
 • Sisteme de identificare
 • Arhitectura microprocesoarelor
 • Practică
 • Reţele de calculatoare
 • Microprocesoare şi microcontrolere
 • Sisteme de intrare-ieşire
 • Prelucrarea digitală a semnalelor
 • Proiectare VLSI
 • Management şi marketing
 • Practică proiectare
 • Elaborare proiect de diplomă

 Discipline optionale

 • Optoelectronică
 • Bazele electrotehnicii
 • Tehnici de comunicare
 • Tehnica cunoaşterii
 • Sisteme de operare
 • Baze de date
 • Electronică de putere
 • Sisteme de comandă şi reglare a maşinilor electrice
 • Televiziune
 • Radiorecepţie
 • Tehnici avansate în conducerea acţionărilor electrice
 • Modelare, simulare şi identificare
 • Domotică
 • Electronică industrială
 • Compatibilitate electromagnetică
 • Electronică medicală
 • Sisteme de comunicaţii
 • Comunicaţii analogice şi numerice
 • Comunicaţii mobile
 • Telecomunicaţii
 • Sisteme cu microprocesor
 • Sisteme inteligente

 Discipline facultative

 • Limbă străină tehnică (franceză/germană)
 • Istoria culturii şi civilizaţiei
 • Complemente de matematică
 • Ecologie
 • Logică
 • Filozofie
 • Inventică şi design
 • Economia firmelor
 • Electronică pentru automobile
 • Drept economic
 • DPPD modulul 1
 • Marketing
 • Managementul proiectelor
 

ipv6 ready  

Home | Informatii | Educatie | Cercetare | Manifestari | Documente | Admitere | Cautare | Orar

©1997-2010 Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava
Str. Universitatii nr.13, 720229 Suceava, România, Tel/Fax: +40 230 524801, secretariat@eed.usv.ro
Site actualizat pe:  22 decembrie 2014

Parteneri:

Suceava University Cisco Academy
dcti.usv.ro
Radio USV - LIVE