Home
Informatii
Educatie
Cercetare
Manifestari
Documente
Admitere
Orar

 Domeniul: Inginerie energetică
 Specializarea: Energetică industrială
 Durata studiilor: 4 ani
 Forma de învăţământ: ZI

 Discipline obligatorii

 Anul I

 Anul II

 • Analiză matematică
 • Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială
 • Fizică
 • Tehnologia materialelor
 • Grafică asistată de calculator
 • Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare
 • Chimie
 • Matematici speciale
 • Bazele electrotehnicii
 • Rezistenţa materialelor
 • Limba engleză
 • Educaţie fizică
 • Energetică generală şi conversia energiei
 • Bazele electrotehnicii
 • Materiale electrotehnice
 • Electronică analogică şi digitală
 • Bazele hidraulicii
 • Economie generală
 • Metode numerice
 • Măsurări electrice şi electronice
 • Maşini electrice
 • Termotehnică
 • Limba engleză
 • Educaţie fizică
 • Practică

 Anul III

 Anul IV

 • Maşini electrice
 • Echipamente electrice
 • Transfer de căldură şi masă
 • Echipamente şi instalaţii termice pentru transportul şi distribuţia ag.en.
 • Drept şi legislaţie
 • Teoria reglării automate
 • Instrumentaţie virtuală
 • Utilizarea energiei electrice
 • Producerea energiei electrice şi termice
 • Practică
 • Acţionări electrice
 • Energetica clădirilor
 • Transportul şi distribuţia energiei electrice
 • Partea electrică a centralelor şi staţiilor
 • Audit energetic
 • Tehnici de comunicare
 • Automatizări şi protecţii
 • Fiabilitate
 • Sisteme de izolaţie
 • Practică proiectare
 • Elaborare proiect de diplomă

 Discipline optionale

 • Sociologie
 • Logică
 • Convertoare statice
 • Sisteme cu microprocesoare
 • Senzori şi traductoare
 • Metrologie
 • Energie şi mediu
 • Ecologie
 • Optimizări şi inteligenţă artificială în energetică
 • Conducerea proceselor energetice
 • Piaţa de energie
 • Statistică
 • Staţii şi posturi de transformare
 • Gestiunea energiei termice

 Discipline facultative

 • Complemente de matematică
 • Limbă străină tehnică (franceză/germană)
 • Sisteme cu microprocesoare
 • DPPD modulul 1
 • Microcontrolere
 

ipv6 ready  

Home | Informatii | Educatie | Cercetare | Manifestari | Documente | Admitere | Cautare | Orar

©1997-2010 Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava
Str. Universitatii nr.13, 720229 Suceava, România, Tel/Fax: +40 230 524801, secretariat@eed.usv.ro
Site actualizat pe:  22 decembrie 2014

Parteneri:

Suceava University Cisco Academy
dcti.usv.ro
Radio USV - LIVE