Home
Informatii
Educatie
Cercetare
Manifestari
Documente
Admitere
Orar
[Istoric] [Facultate] [Misiune] [Personal] [Premii] [Departamente] [Parteneri] [Campus] [Realizari studentesti]

Creată în 1985,

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ȘI
ȘTIINȚA CALCULATOARELOR

funcționează în cadrul Universității "Ștefan cel Mare" Suceava și asigură cursuri universitare și postuniversitare structurate pe următoarele niveluri de formare:

 • ingineri în specializările: Calculatoare, Automatică și informatică aplicată, Electronică aplicată , Energetică industrială, Sisteme electrice și Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic
 • perfecționare sau specializare postuniversitară cu durate cuprinse între 4 luni și 2 ani
 • master: Stiinta si ingineria calculatoarelor, Retele de comunicatii si calculatoare, Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice, Tehnici avansate în masini si actionari electrice, Ingineria calculatoarelor si controlul proceselor, Management informatic in industrie si administratie
 • doctorat în domeniile: Inginerie electronică și telecomunicații, Calculatoare și tehnologia informației, Inginerie electrică.

Facultatea pregătește specialiști în domenii high-tech bine cotate pe piața mondială a muncii:

 • inginerie software, inginerie hardware, tehnologii informaționale și comunicații, inteligență artificială, proiectarea aplicațiilor pe Intranet / Internet;
 • automatizări industriale, microcontrolere, rețele industriale de calculatoare;
 • electronică de larg consum, radiotehnică, electronică medicală, televiziune, comunicații mobile, prelucrări numerice ale semnalelor audio și video, electronică de putere, microunde, proiectare asistată de calculator (CAD);
 • proiectarea mașinilor electrice, acționări electrice, electrotermie, manipulatoare și roboți industriali, mutatoare;
 • instalații și rețele termice, utilizarea energiei electrice, rețele electrice, supratensiuni și izolații, inventică;
 • inginerie economică în energetică, electronică și electrotehnică.

Facultatea dispune de o excelentă bază materială:

 • clădire destinată laboratoarelor cu o suprafață de 3250 mp, astfel încât activitățile practice (laborator, proiect) se desfășoară în bune condiții în cele 22 de laboratoare (dată în folosință în decembrie 1994);
 • sediul facultății cu o suprafață de 3700 mp, cuprinzând 4 amfiteatre, 2 săli de seminar, 6 laboratoare, o sală modernă de conferințe, un laborator de lingvistică informatică, centru de comunicații și un laborator multimedia (dat în folosință în mai 1998);
 • peste 320 computere conectate într-o rețea Internet/Intranet, sisteme multimedia, imprimante, osciloscoape (Tektronics, Philips, Fluke), analizoare de stări logice, generatoare de semnal, vobuloscoape, multimetre digitale și analogice etc.

Facultatea vă oferă:

 • promovarea anilor de studiu pe baza Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS);
 • posibilitatea efectuării de stagii în străinătate, inclusiv pentru obținerea unei duble diplome la Ecole Universitaire d'Ingénieurs de Lille,  Franța;
 • cazare în căminele studențești;
 • burse de merit, de studiu, sociale și ajutoare ocazionale;
 • cont personal de e-mail și acces Internet atît în spațiile de învățămînt cît și în căminele studențești;
 • posibilitatea continuării studiilor prin masterat și doctorat.

Facultatea stimulează cercetarea studențească și spiritul de competiție prin:

 • cooptarea celor mai buni studenți în colectivele de cercetare ale cadrelor didactice;
 • acordarea de premii, anual, primilor clasați din fiecare an de studiu;
 • sprijinirea participării studenților la diferite manifestări științifice studențești naționale și internaționale (ACM, Trinity College - USA);
 • organizarea anuală a Concursului Internațional Studențesc de Calculatoare "Hard & Soft" .

Facultatea organizează acțiuni de popularizare a realizărilor sale tehnico-științifice și didactice prin:

 • manifestarea anuală "Porți deschise", care are loc în a patra săptămînă a lunii martie, cu program zilnic 10-18;
 • prezență activă pe Internet (http://www.eed.usv.ro);
 • tîrguri educaționale, expoziții cu diverse tematici;

 

 

ipv6 ready  

Home | Informatii | Educatie | Cercetare | Manifestari | Documente | Admitere | Cautare | Orar

©1997-2010 Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, Universitatea "Ștefan cel Mare" Suceava
Str. Universitatii nr.13, 720229 Suceava, România, Tel/Fax: +40 230 524801, secretariat@eed.usv.ro
Site actualizat pe:  22 decembrie 2014

Parteneri:

Suceava University Cisco Academy
dcti.usv.ro
Radio USV - LIVE