Home
Informatii
Educatie
Cercetare
Manifestari
Documente
Admitere
Orar

 Domeniul: Inginerie şi management
 Specializarea: Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic
 Durata studiilor: 4 ani
 Forma de învăţământ: zi

 Discipline obligatorii

 Anul I

 Anul II

 • Analiză matematică
 • Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială
 • Fizică
 • Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare
 • Grafică asistată de calculator
 • Bazele economiei
 • Metode şi procedee tehnologice
 • Matematici speciale
 • Metode numerice
 • Bazele electrotehnicii
 • Limba engleză
 • Educaţie fizică
 • Marketing
 • Drept şi legislaţie economică
 • Comunicare managerială
 • Bazele managementului
 • Bazele electrotehnicii
 • Materiale electrotehnice
 • Electronică analogică şi digitală
 • Statistică economică
 • Chimie
 • Elemente de inginerie mecanică
 • Măsurări electrice şi electronice
 • Convertoare electromecanice
 • Dreptul impozitelor
 • Educaţie fizică
 • Practică în profil economic

 Anul III

 Anul IV

 • Convertoare statice
 • Convertoare electromecanice
 • Echipamente electrice
 • Management
 • Calcul de preţ şi cost
 • Finanţe şi credit
 • Dreptul muncii
 • Teoria reglării automate
 • Producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice
 • Practică
 • Drept şi legislaţie economică
 • Analiza diagnostic a întreprinderii
 • Sisteme de acţionare electrică
 • Instalaţii electrice industriale
 • Sisteme flexibile de producţie
 • Drept comercial
 • Management financiar
 • Baze de date pentru management
 • Practică proiectare
 • Elaborare proiect de diplomă

 Discipline optionale

 • Senzori şi traductoare
 • Metrologie
 • Calitatea energiei electrice
 • Energetică generală şi conversia energiei
 • Maşini hidraulice
 • Maşini mecanoenergetice
 • Managementul proiectelor
 • Managementul resurselor umane
 • Piaţa de energie
 • Managementul IMM-urilor
 • Calitate şi fiabilitate
 • Managementul calităţii

 Discipline facultative

 • Complemente de matematică
 • Limbă străină tehnică (franceză/germană)
 • Electronică pentru automobile
 • Sisteme cu microprocesoare
 • DPPD modulul 1
 

ipv6 ready  

Home | Informatii | Educatie | Cercetare | Manifestari | Documente | Admitere | Cautare | Orar

©1997-2010 Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava
Str. Universitatii nr.13, 720229 Suceava, România, Tel/Fax: +40 230 524801, secretariat@eed.usv.ro
Site actualizat pe:  22 decembrie 2014

Parteneri:

Suceava University Cisco Academy
dcti.usv.ro
Radio USV - LIVE