header_a4_an

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ

ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR

ADMITERE INGINERI, ZI, 4 ANI  - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

 

  ÎNSCRIERE on-line sau la sediul Facultății în perioada 7 – 15 septembrie 2020,  fără zilele de sâmbătă și duminică

  interval orar 8.00 –16.00, Amfiteatrul Dragomir HURMUZESCU, corp D, etaj 2.

 

 

Domeniul de licență

Programe de studiu

Locuri fără taxă

Locuri cu taxă

Taxa de studiu anuală, lei

RO

RO

de pretutindeni/

Inginerie energetică

Managementul energiei 1)  /

Energetica si tehnologii informatice  1)

15

2

18

2950/ 3000

Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

Electronică aplicată 1) /

Rețele și Software de Telecomunicații 1)

14

2

12

2950/

3000

Științe inginerești aplicate

Echipamente si sisteme medicale 1)

10

3

36

3000

Inginerie electrică

Sisteme electrice 1)

8

1

14

2950

Ingineria sistemelor

Automatică și informatică aplicată 1)

5

0

19

2950

Ingineria autovehiculelor

Echipamente sisteme de comanda si control pentru autovehicule 1)

3

2

28

3000

Calculatoare și tehnologia informației

Calculatoare

0

0

14

3300

TOTAL FIESC  

55

10

141

 

 

Nota 1. Primii 3 studenți înmatriculați cu taxă vor primi pentru primul an de studii o bursă în valoare egală cu taxa de școlarizare.

 

 

 

 

Pentru CALCULATOARE:

Medie =  N1 x 0.5  + N2 x 0.5

unde N1 - Media Examenului de Bacalaureat
N2 - Nota obținută la Examenul de Bacalaureat la proba de Informatică sau Matematică

 

Pentru celelalte programe de studiu:

Medie =  N1 x 0.7  + N2 x 0.3

unde N1 - Media Examenului de Bacalaureat
N2 - Nota cea mai mare obținută la probele scrise ale Examenului de Bacalaureat

1