header_a4_an

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR

ADMITERE MASTERAT, ZI, 2 ANI

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

 

 

ÎNSCRIERE ȘI SUSȚINERE INTERVIU,  on-line sau la sediul Facultății, 

în perioada 7 – 15 septembrie 2020,  fără zilele de sâmbătă și duminică

interval orar 8.00 –16.00, Amfiteatrul Dragomir HURMUZESCU, corp D, etaj 2.

 

Domeniul de masterat

Programe de studii de masterat acreditate prin Hotărârea de Guvern nr. 297/2020  

Locuri fără taxă

Locuri cu taxă

Taxa de studiu anuală, lei

RO

RO de pretutindeni *

Inginerie electrică

Tehnici avansate în mașini și acționări electrice

15

10

8

3.000

Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

Rețele de comunicații și calculatoare

16

10

0

Calculatoare și tehnologia informației

Știința și ingineria calculatoarelor

5

10

3

 * s-a solicitat creșterea numărului de locuri pentru RO de pretutindeni

 

MEDIA DE ADMITERE  se calculează cu formula

Medie =  N1 x 0.3  + N2 x 0.7

 

unde:

N1 - media Examenului de Diplomă/Licență

N2 – nota obținută la proba orală pentru testarea cunoștințelor și a capacităților cognitive din tematica specifică fiecărui masterat.

 

Nota N2 se calculează ca medie aritmetică a notelor acordate de membrii comisiei.