Home
Informatii
Educatie
Cercetare
Manifestari
Documente
Admitere
Orar
Audiente decanat
Secretariat
[Istoric] [Facultate] [Misiune] [Personal] [In Memoriam] [Premii] [Departamente] [Parteneri] [Campus] [Realizari studentesti]

CONSILIUL FACULTATII
Departamentul de Calculatoare, Electronica si Automatica
Departamentul de Electrotehnica
Departamentul de Calculatoare
Secretariat

Program de audiente decanat

RECTOR: Prof.univ.dr.ing. Valentin POPA, Conducator de doctorat, Doctor în "Componente electronice, dispozitive şi circuite", Conducator de doctorat. Predă următoarele cursuri: "Electronică aplicată", "Dispozitive şi circuite electronice 2" şi "Sisteme de intrare/ieşire".

Contact:

 

Prof.univ.dr.ing. Adrian GRAUR, Conducator de doctorat, Profesor la Departamentul de Calculatoare, Automatica si Electronica, Doctor în domeniul Calculatoare. Predă cursurile de Electronică, Dispozitive electronice 1, Structuri electronice pentru automatizări. Rector USV în perioada 2004-2012, Decan FIESC în perioada 1991-2004.

Contact:

 

DECAN: Prof.univ.dr.ing. Ştefan-Gheorghe PENTIUC, Conducator de doctorat, Departamentul de Calculatoare, Automatica si Electronica, Doctor în domeniul Calculatoare. Predă cursurile de Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare, Programarea sistemelor distribuite, Recunoaşterea formelor şi Analiza şi proiectarea algoritmilor.

Contact :

 

Conf.univ.dr.ing. Leon MANDICI, Conferenţiar la Departamentul de Electrotehnică, Doctor în "Maşini şi acţionări electrice". Predă disciplina Acţionări Electrice. Decan FIESC în perioada 2004-2008.

Contact:

   e-mail: lmandici@eed.usv.ro
   telefon: +40 230 522978, ext. 220, 238, 167
              +40-230-524801
   Curriculum vitae

 

PRODECAN:  Prof.univ.dr.ing. Cristina Elena TURCU, Profesor la Departamentul de Calculatoare, Automatica si Electronica, Doctor în Automatică. Predă disciplinele Programarea aplicaţiilor grafice, Inteligenţă artificială, Inginerie software, Programarea interfeţelor utilizator.

Contact:

 

PRODECAN:  Prof.univ.dr.ing. Dan Laurenţiu MILICI, Conducator de doctorat, Conferenţiar la Departamentul de Electrotehnică, Doctor în Inginerie electrică. Predă disciplinele Metode numerice, Instrumentaţie virtuală, Traductoare, interfeţe şi achiziţii de date, Monitorizare şi transmisii de date pentru conducerea proceselor energetice.

Contact:

 

Prof.univ.dr.ing. Alin Dan POTORAC, Profesor la Departamentul de Calculatoare, Automatica si Electronica. Predă următoarele cursuri: Analiza şi sinteza dispozitivelor numerice, Reţele de calculatoare 1, Circuite numerice, Proiectare VLSI, Circuite integrate digitale. Secretar ştiinţific FIESC în perioada 2008-2012.

Contact:

 

Conf.univ.dr.ing. George MAHALU, Conferenţiar la Departamentul de Calculatoare, Automatica si Electronica, Doctor în Automatică. Predă disciplinele Metode numerice, Modelarea şi identificarea sistemelor, Tehnici de optimizare.Prodecan FIESC în perioada 2012-2016

Contact:

 

Prof.univ.dr.ing. Constantin FILOTE, Profesor la Departamentul de Calculatoare, Automatica si Electronica. Predă următoarele cursuri: Electronică de putere, Prelucrarea digitala a semnalelor, Tehnici avansate în conducerea acţionărilor electrice, Tehnologie electronică. Prodecan FIESC în perioada 2004-2008.

Contact:

   e-mail: filote@eed.usv.ro
   telefon: +40 230 522978, ext.181, 231
   Curriculum vitae

 

PROFESORI DE ONOARE AI FIESC:

Jean Michel DUTHILLEUL – Polytech'Lille, Universite de Science et Technologies de Lille, France

John MILNER -  City  London University, Great Britain

Timothy HALL – University of Limerick, Ireland

 

ipv6 ready  

Home | Informatii | Educatie | Cercetare | Manifestari | Documente | Admitere | Cautare | Orar

©1997-2010 Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava
Str. Universitatii nr.13, 720229 Suceava, România, Tel/Fax: +40 230 524801, secretariat@eed.usv.ro
Site actualizat pe:  22 decembrie 2014

Parteneri:

Suceava University Cisco Academy
dcti.usv.ro
Radio USV - LIVE