Home
Informatii
Educatie
Cercetare
Manifestari
Documente
Admitere
Orar
[Publicatii] [Centre de cercetare] [Proiecte] [Evaluare ENEC]

Proiecte

  • HORESEC, PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0404 / 31PCCDI/2018 - Holistica impactului surselor regenerabile de energie asupra mediului şi climei
     
  • ECO-USV - Ansamblu de măsuri privind educarea şi conştientizarea populatiei în municipiul Suceava privind necesitatea sortării şi reciclării deşeurilor, Program 20/N/21.03.2006
     
  • "Retea Intranet pentru Universitatea "Stefan cel Mare" Suceava", Echipamentul si infrastructura care deservesc reteaua Intranet a universitatii a fost finantata prin Grant CNFIS, cod 50
 

ipv6 ready  

Home | Informatii | Educatie | Cercetare | Manifestari | Documente | Admitere | Cautare | Orar

©1997-2010 Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava
Str. Universitatii nr.13, 720229 Suceava, România, Tel/Fax: +40 230 524801, secretariat@eed.usv.ro
Site actualizat pe:  22 decembrie 2014

Parteneri:

Suceava University Cisco Academy
dcti.usv.ro
Radio USV - LIVE