Home
Informatii
Educatie
Cercetare
Manifestari
Documente
Admitere
Orar

 Domeniul: Inginerie electrică
 Specializarea: Sisteme electrice
 Durata studiilor: 4 ani
 Forma de învăţământ: ZI

 Discipline obligatorii

 Anul I

 Anul II

 • Analiză matematică
 • Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială
 • Fizică
 • Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare
 • Metode şi procedee tehnologice
 • Grafică asistată de calculator
 • Chimie
 • Matematici speciale
 • Elemente de inginerie mecanică
 • Teoria circuitelor electrice
 • Limba engleză
 • Educaţie fizică
 • Surse de energie
 • Teoria câmpului electromagnetic
 • Materiale electrotehnice
 • Electronică analogică şi digitală
 • Drept şi legislaţie în domeniu
 • Economie generală
 • Simularea circuitelor electrice
 • Metode numerice
 • Măsurări electrice şi electronice
 • Convertoare electromecanice
 • Teoria sistemelor şi reglaj automat
 • Limba engleză
 • Educaţie fizică
 • Practică

 Anul III

 Anul IV

 • Convertoare electromagnetice
 • Echipamente electrice
 • Sisteme cu microprocesoare
 • Convertoare statice
 • Simularea circuitelor electrice
 • Instrumentaţie virtuală
 • Sisteme de acţionare electrică
 • Proiectarea asistată a echipamentelor electrice
 • Practică
 • Sisteme de acţionare electrică
 • Inventică şi design
 • Instalaţii electrice industriale
 • Tehnici de comunicare
 • Producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice
 • Compatibilitate electromagnetică
 • Fiabilitate
 • Sisteme de izolaţie
 • Comenzi numerice
 • Practică proiectare
 • Elaborare proiect de diplomă

 Discipline optionale

 • Senzori şi traductoare
 • Metrologie
 • Regimuri dinamice ale maşinilor electrice
 • Modelarea sistemelor electromecanice
 • Sisteme flexibile de producţie
 • Automate programabile
 • Calitatea energiei electrice
 • Managementul proiectelor
 • Tracţiune electrică
 • Electrotermie

 Discipline facultative

 • Complemente de matematică
 • Limbă străină tehnică (franceză/germană)
 • Istoria electrotehnicii
 • DPPD modulul 1
 • Microcontrolere
 

ipv6 ready  

Home | Informatii | Educatie | Cercetare | Manifestari | Documente | Admitere | Cautare | Orar

©1997-2010 Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava
Str. Universitatii nr.13, 720229 Suceava, România, Tel/Fax: +40 230 524801, secretariat@eed.usv.ro
Site actualizat pe:  22 decembrie 2014

Parteneri:

Suceava University Cisco Academy
dcti.usv.ro
Radio USV - LIVE