Welcome to EED News

Search   in  

 Create an AccountHome | Submit News | Your Account | Content | Topics | Top 10  

Modules
· Home
· Search
· Stories_Archive


  
SUBVENTIE CAZARE 2020-2021 - Sem II
Posted on Wednesday, January 06 @ 12:27:10 EET
Topic: Anunturi secretariat
Anunturi secretariat

În conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 73/30.10.2004 şi Ordinul MEC nr. 3845/12.04.2005, studenţii de la învăţământul de zi, admişi pe locuri finanţate de la bugetul de stat (fără taxă), care locuiesc în alte spaţii decât căminele universităţii/licee, pot primi lunar, la cerere, o subvenţie individuală de sprijin pentru cazare, în vederea acoperirii parţiale a cheltuielilor pentru cazare pe perioada studiilor, cu excepția vacanțelor..

Beneficiază de această subvenţie pentru cazare studenţii care îndeplinesc următoarele condiţii

*      Nu au domiciliul sau reşedinţa în localitatea Suceava 

*      Provin din familii cu venituri brute lunare pe membru de familie care nu depăşesc salariul minim brut pe economie (2230 lei)

*      Au vârsta de până la 29 de ani 

*     Optează pentru subventie si nu au primit sau nu au solicitat un loc de cazare în căminele studenţeşti ale universității în care frecventează cursurile.         

CERERILE  se vor trimite în format electronic la adresa de email secretariat@eed.usv.ro până la data de 12.01.2021  și vor fi însoțite de următoarele ACTE NECESARE:

1.      Cerere tip și declarație (atașate la prezentul anunț);

2.      Copie conformă cu originalul a contractului de închiriere a unui spaţiu de locuit înregistrat la Administrația Finanțelor Publice Suceava, altul decât cel din căminele studenţeşti sau căminele liceelor – certificarea pentru conformitate se face de către posesorul actului și se semnează; 

3.      Adeverinţă din care să rezulte venitul brut al fiecărui părinte pentru lunile septembrie, octombrie și noiembrie 2020;

4.      Cupoane de pensie pentru lunile septembrie, octombrie și noiembrie 2020; 

5.      Adeverinţă de venit impozabil pentru ambii părinţi;

6.      Adeverinţe de venit agricol (lunar sau anual) pentru ambii părinţi; 

7.      Copii conforme cu originalul după certificate de naştere pentru fraţi/surori şcolari şi preşcolari- certificarea pentru conformitate se face de către unul din părinți și se semnează; 

8.      Adeverinţe de elev/student pentru fraţi/surori şcolari;  

9.      Hotărâre judecătorească pentru studenţii cu părinţi divorţaţi sau aflaţi în plasament familial;

10. Pentru studenţii provenind din centre de plasament: adeverinţă care să ateste situația descrisă şi declaraţie de venituri dată pe proprie răspundere de către student; 

11. Copii conforme cu originalul după certificatele de deces pentru studenţii cu părinţi decedaţi – certificarea pentru conformitate se face de către posesorul actului și se semnează ;

12.  Declaraţie pe proprie răspundere pentru părinţii care nu lucrează şi nu realizează venituri (dacă este cazul).

13. Declaraţie pe proprie răspundere a părinţilor că nu realizează venituri suplimentare, în care să se facă referire şi la veniturile realizate de părinţii studentului în alte ţări, nu numai în România, cu dovezi ale veniturilor realizate de aceştia (dacă este cazul).  

 

14. Declaraţia pe propria răspundere din partea membrilor de familie care au depăşit vârsta de 18 ani (inclusiv a studentului care solicită subvenţia), că nu sunt căsătoriţi, că nu sunt angajaţi şi că nu  desfăşoară activităţi aducătoare de venituri (unde este cazul).

 

TOATE ACTELE ELIBERATE VOR AVEA SCRIS CLAR NUMELE PERSOANELOR CARE SEMNEAZĂ.

 

IMPORTANT

Studentul îşi angajează răspunderea personală cu privire la corectitudinea declaraţiilor de venit şi a celorlalte documente prezentate. Prezentarea de către student a unor declaraţii de venit false, constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii.

 

Studenţii pot beneficia de subvenţia individuală de sprijin pentru cazare pe durata legală a studiilor (cu excepţia vacanţelor de vară), dacă sunt îndeplinite anual condiţiile în care aceasta le-a fost acordată.

CEREREA de subventie, Declaratia si Anuntul (varianta de listat) pot fi descarcate de aici. 
Related Links
· More about Anunturi secretariat
· News by secretariat


Most read story about Anunturi secretariat:
Candidati potentiali bursieri 2012/2013


Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad


Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Anunturi secretariat

Sorry, Comments are not available for this article.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest 2005 by me.
You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt

PNG Image Website: www.pngv.me is live! It has over 500,000 PNG Images. You can check it out!


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Page Generation: 0.07 Seconds