Welcome to EED News

Search   in  

 Create an AccountHome | Submit News | Your Account | Content | Topics | Top 10  

Modules
· Home
· Search
· Stories_Archive


  
EED News: Anunturi secretariat

Search on This Topic:   
[ Go to Home | Select a New Topic ]

GRUPE 2020 - 2021
Thursday, September 24 @ 13:45:17 EEST by secretariat (3156 reads)
Anunturi secretariat

LICENTA


Anul I,   CALCULATOARE

Anul II,  CALCULATOARE

Anul III, CALCULATOARE

Anul IV, CALCULATOARE

 

Anul I,  AUTOMATICA SI INFORMATICA APLICATA

Anul II, AUTOMATICA SI INFORMATICA APLICATA 

Anul III, AUTOMATICA SI INFORMATICA APLICATA

Anul IV, AUTOMATICA SI INFORMATICA APLICATA


Anul I, INGINERIE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAȚII   ȘI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE

Anul II,  ELECTRONICA APLICATA

Anul III, ELECTRONICA APLICATA

Anul IV, ELECTRONICA APLICATA

 

Anul I,   INGINERIE ENERGETICA

Anul II,  MANAGEMENTUL ENERGIEI

Anul III, MANAGEMENTUL ENERGIEI

Anul IV,  MANAGEMENTUL ENERGIEI

 

Anul I, INGINERIE ELECTRICA

Anul II, SISTEME ELECTRICE

Anul III, SISTEME ELECTRICE

Anul IV, SISTEME ELECTRICE

 

Anul I, ECHIPAMENTE ȘI SISTEME DE COMANDĂ ȘI CONTROL PENTRU AUTOVEHICULE

 

Anul I, ECHIPAMENTE ȘI SISTEME MEDICALE

 

 

MASTERAT


Anul I, STIINTA SI INGINERIA CALCULATOARELOR

Anul II,  STIINTA SI INGINERIA CALCULATOARELOR

 

 

Anul I, RETELE DE COMUNICATII SI CALCULATOARE

Anul II,  RETELE DE COMUNICATII SI CALCULATOARE

 

 

Anul I, TEHNICI AVANSATE IN MASINI SI ACTIONARI ELECTRICE

Anul II,  TEHNICI AVANSATE IN MASINI SI ACTIONARI ELECTRICE

 

Anul II, SISTEME MODERNE PENTRU CONDUCEREA PROCESELOR ENERGETICE

 (Read More... | Score: 0)

Tutori (cadre didactice indrumatoare de an)
Wednesday, September 23 @ 11:42:18 EEST by secretariat (703 reads)
Anunturi secretariatAici gasiti lista cu tutori pentru fiecare an de studiu in parte. Informatii legate de cadrele didctice care au fost nominalizate ca si tutori gasiti pe pagina web a facultatii la sectiunea Personal.(Read More... | Score: 0)

Liste NOI repartizare locuri de cazare CAMPUS USV
Monday, September 21 @ 14:14:48 EEST by secretariat (1538 reads)
Anunturi secretariatAici gasiti noile liste cu studentii din grupa A (studentii din anul I, studii universitare de licență si toti studentii (anul I si II) de la masterat TAMAE si SMCPE) repartizati in campusul USV pentru cazare.

Pentru primele 7 săptămâni, începand cu 5 octombrie, vor fi cazați în Campusul USV studenții:
- din anul I de studiu, studii universitare de licentă de la toate programele de studiu din FIESC
- din anul I si II de studiu, programele de studii de masterat TAMAE si SMCPE.

Informatii importante despre cum se face cazarea gasiti aici.(Read More... | Score: 0)

Informatii pentru studenti
Monday, September 21 @ 09:46:45 EEST by secretariat (854 reads)
Anunturi secretariatAici gasiti informații importante legate de inceperea si desfasurarea anului universitar 2020/2021. 

(Read More... | Score: 0)

SUBVENTIE CAZARE 2020-2021
Friday, September 18 @ 12:18:27 EEST by secretariat (656 reads)
Anunturi secretariat

În conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 73/30.10.2004 şi Ordinul MEC nr. 3845/12.04.2005, studenţii de la învăţământul de zi, admişi pe locuri finanţate de la bugetul de stat (fără taxă), care locuiesc în alte spaţii decât căminele universităţii/licee, pot primi lunar, la cerere, o subvenţie individuală de sprijin pentru cazare, în vederea acoperirii parţiale a cheltuielilor pentru cazare pe perioada studiilor, cu excepția vacanțelor..

Beneficiază de această subvenţie pentru cazare studenţii care îndeplinesc următoarele condiţii

*      Nu au domiciliul sau reşedinţa în localitatea Suceava 

*      Provin din familii cu venituri brute lunare pe membru de familie care nu depăşesc salariul minim brut pe economie (2230 lei)

*      Au vârsta de până la 29 de ani 

*     Optează pentru subventie si nu au primit sau nu au solicitat un loc de cazare în căminele studenţeşti ale universității în care frecventează cursurile.         

CERERILE  se vor trimite în format electronic la adresa de email secretariat@eed.usv.ro până la data de 25.09.2020  și vor fi însoțite de următoarele ACTE NECESARE:

1.      Cerere tip și declarație (atașate la prezentul anunț);

2.      Copie conformă cu originalul a contractului de închiriere a unui spaţiu de locuit înregistrat la Administrația Finanțelor Publice Suceava, altul decât cel din căminele studenţeşti sau căminele liceelor – certificarea pentru conformitate se face de către posesorul actului și se semnează; 

3.      Adeverinţă din care să rezulte venitul brut al fiecărui părinte pentru lunile iunie, iulie şi august 2020;

4.      Cupoane de pensie pentru lunile iunie, iulie şi august 2020; 

5.      Adeverinţă de venit impozabil pentru ambii părinţi;

6.      Adeverinţe de venit agricol (lunar sau anual) pentru ambii părinţi; 

7.      Copii conforme cu originalul după certificate de naştere pentru fraţi/surori şcolari şi preşcolari- certificarea pentru conformitate se face de către unul din părinți și se semnează; 

8.      Adeverinţe de elev/student pentru fraţi/surori şcolari;  

9.      Hotărâre judecătorească pentru studenţii cu părinţi divorţaţi sau aflaţi în plasament familial;

10. Pentru studenţii provenind din centre de plasament: adeverinţă care să ateste situația descrisă şi declaraţie de venituri dată pe proprie răspundere de către student; 

11. Copii conforme cu originalul după certificatele de deces pentru studenţii cu părinţi decedaţi – certificarea pentru conformitate se face de către posesorul actului și se semnează ;

12.  Declaraţie pe proprie răspundere pentru părinţii care nu lucrează şi nu realizează venituri (dacă este cazul).

13. Declaraţie pe proprie răspundere a părinţilor că nu realizează venituri suplimentare, în care să se facă referire şi la veniturile realizate de părinţii studentului în alte ţări, nu numai în România, cu dovezi ale veniturilor realizate de aceştia (dacă este cazul).  

14. Declaraţia pe propria răspundere din partea membrilor de familie care au depăşit vârsta de 18 ani (inclusiv a studentului care solicită subvenţia), că nu sunt căsătoriţi, că nu sunt angajaţi şi că nu  desfăşoară activităţi aducătoare de venituri (unde este cazul).

 

TOATE ACTELE ELIBERATE VOR AVEA SCRIS CLAR NUMELE PERSOANELOR CARE SEMNEAZĂ.

 

IMPORTANT

Studentul îşi angajează răspunderea personală cu privire la corectitudinea declaraţiilor de venit şi a celorlalte documente prezentate. Prezentarea de către student a unor declaraţii de venit false, constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii.

 

Studenţii pot beneficia de subvenţia individuală de sprijin pentru cazare pe durata legală a studiilor (cu excepţia vacanţelor de vară), dacă sunt îndeplinite anual condiţiile în care aceasta le-a fost acordată.

CEREREA de subventie, Declaratia si Anuntul (varianta de listat) pot fi descarcate de aici.
(Read More... | Score: 0)

Repartizare sustinere Examen Diploma pe comisii pentru Calculatoare
Thursday, September 03 @ 17:21:13 EEST by secretariat (636 reads)
Anunturi secretariatAici gasiti repartizarea candidatilor inscrisi pentru Examenul de Diploma pe comisii pentru programul de studiu Calculatoare. Inscrierea celor care inca nu au 240 de credite nu este validata.(Read More... | Score: 0)

Programarea sesiunii de reexaminare 3-18 septembrie 2020
Monday, August 31 @ 14:37:33 EEST by secretariat (1119 reads)
Anunturi secretariatBuna ziua,
 
Anunturi secretariat Aici gasiti Programarea examenelor pentru sesiunea de reexaminari din perioada 3 - 18 septembrie 2020.

Examinarea va fi on-line.

Studentii sunt rugati sa trimita un e-mail cadrului didactic examinator, cu 2 zile inainte de ziua in care a fost planificat examenul, pentru a primi invitatiile de acces pe platforma de examinare on-line.(Read More... | Score: 0)

Repartizare locuri cazare 2020/2021, anul I de studiu
Wednesday, August 05 @ 09:35:10 EEST by secretariat (2016 reads)
Anunturi secretariatAici gasiti lista cu studentii din anul I de studiu, 2020/2021, care au primit un loc de cazare în Campusul universitar sau în căminele unor licee din Suceava.(Read More... | Score: 0)

Repartizare locuri cazare 2020/2021 (fara anul I de studiu)
Friday, July 31 @ 16:50:40 EEST by secretariat (1976 reads)
Anunturi secretariatAici gasiti lista cu studentii FIESC din anii mari, studii universitare de licenta si studii universitare de masterat care au primit un loc de cazare in campusul USV.(Read More... | Score: 0)

Sesiune de reexaminare - septembrie 2020
Tuesday, July 21 @ 18:51:23 EEST by secretariat (3553 reads)
Anunturi secretariatAici gasiti informatii despre organizarea sesiunii de reexamianre din septembrie 2020, inclusiv informatii despre cum se poate face plata.
Va rugam sa respectati perioada de inscriere si de efectuare a platii, care este programata pentru  27 iulie 2020 - 14 august 2020.(Read More... | Score: 0)

  
Old Articles
Friday, July 17
· Punctaje cazare SE si ME
· Punctaje cazare ELECTRONICA APLICATA
· Punctaje cazare CALCULATOARE
Wednesday, July 15
· Inscriere Examen finalizare studii septembrie 2020
· Rezultate finale Examen finalizare studii, iulie 2020
Tuesday, July 14
· Programarea restantelor SR2
· Punctaje cazare MASTERAT
· Punctaje cazare AIA
Sunday, July 12
· Planificare Examen de Diploma - ETH
· Planificare Examen de Diploma - SE
· Planificare Examen de Diploma - Comisia 3
Friday, July 10
· Planificare Examen de Diploma
· Planificare sustinere Examen de Disertatie
Thursday, June 25
· Distribuire TABLETE studenti eligibili Bursa sociala
Thursday, June 18
· Adeverinte voluntariat
Wednesday, June 10
· Cereri CAZARE 2020/2021
· Sesiune reexaminare ani terminali
Friday, June 05
· Programare sustinere ON-LINE - PRACTICA ani finali
· Discipline optionale+facultative 2020_2021
Thursday, June 04
· Programare sustinere ON-LINE colocvii/examene anii I_III licenta si anii I maste
Tuesday, June 02
· Invitatie CURSURI DE DEZVOLTARE PERSONALA
· Programarea sustinerii on-line a restantelor, anul IV licenta
Thursday, May 28
· Inscriere Grup Tinta studenti POCU 122555
· Orar activitati iunie 2020 - Curs de perfectionare - POCU 12255 -
Friday, May 15
· Programarea colocviilor / examenelor, anul IV
· Structura an universitar 2019/2020 MODIFICATA
Wednesday, May 06
· Configurare Firewall - aplicatii POCU 122555
Thursday, April 30
· Activitati in sprijinul studentilor din anul I
· Numire coordonatori Diploma/Disertatie, 2021
Wednesday, April 15
· Situatia studentilor bursieri la data de 15.04.2020

Older Articles

All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest 2005 by me.
You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt

PNG Image Website: www.pngv.me is live! It has over 500,000 PNG Images. You can check it out!


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Page Generation: 0.13 Seconds