TIE
(Tehnici de Interconectare în Electronică) este un concurs profesional studențesc adresat studenților și masteranzilor pasionați de electronică.

          Pot participa studenți de la specializările Electronică, Automatică, Calculatoare.

          Tema concursului este de a proiecta module electronice folosind programe specializate precum Altium Designer, Protel, OrCAD, PADS, Eagle, Target 3001, etc.  

Pagină oficială -> www.tie.ro sau www.tie.ro/site