Mihai Dimian

Associate Professor, Ph.D.

Marie Curie Fellow


Department of Electrical Engineering and Computer Science
"Stefan cel Mare" University

Address:  University Street, No. 13,  Suceava 720229
Romania, European Union

Phone: +40 (0) 230 524 801
Fax: +40 (0) 230 524 801

Office: C 206             Laboratory: D 113

    E-mail:  dimian@eed.usv.ro
Alternative e-mail:  mihai_dimian@hotmail.com

 

Mihai

 

Research Group:

Anca Gîndulescu

Octavian Manu

Constantin Lefter

Lucian Cojocariu

Andrei Avîrvarei

Daniel Condrea

Teaching

Research

ConDisHyst

 

 

 

Lista membrilor:

 1. Drd. ing. Anca Gîndulescu – Electronică şi Telecomunicaţii

Tematică: Modelarea şi simularea comportamentului histeretic în materiale magnetice şi moleculare cu aplicaţii în tehnologia stocării informaţiei

 1. Drd. ing. Octavian Manu – Electronică şi Telecomunicaţii

Tematică: Proiectarea antenelor inteligente pentru sisteme de localizare şi monitorizare

 1. Stud. Lefter Constantin – Electronică Aplicată

Tematică: Analiza fenomenelor de rezonanţă stocastică şi coerentă în sisteme neliniare cu histerezis

 1. Stud. Cojocariu Lucian – Electronică Aplicată

Tematică: Proiectarea sistemelor de identificare în  radio-frecvenţă

 1. Stud. Andrei Avîrvarei – Electronică Aplicată

Tematică: Proiectarea emiţătoarelor şi receptoarelor pentru comunicaţii în radiofrecvenţă

 1. Stud. Daniel Condrea – Electronică Aplicată

Tematică: Robot explorator pentru măsurarea parametrilor de mediu şi declanşarea alertelor

Lucări publicate sau acceptate pentru publicare in reviste cotate ISI:

 1. M. Dimian, “Extracting energy from noise: noise benefits in hysteretic systems,” NANO: Brief reviews and reports, vol. 3, no. 5, pp. 391-397 (2008)
 2. M. Dimian, E. Coca, V. Popa, “Analytical and experimental analysis of noise passage through hysteretic systems,” Journal of Applied Physics, vol. 105, no. 7, art. no. 07D515 (2009)
 3. M. Dimian, A. Gîndulescu şi C. Acholo, “Minimum field requirements for spin-polarized current assisted switching of magnetization in nanostructures with uniaxial anisotropy,” Advances in Electrical and Computer Engineering, Volumul 9, Numărul 1, 2009
 4. A. Adedoyin, M. Dimian şi P. Andrei “Analysis of noise spectral density for phenomenological models of hysteresis,” a fost acceptată pentru publicare în IEEE Transactions on Magnetics, vol. 45, nr. 10 (Octombrie 2009)
 5. M. Dimian, A. Adedoyin, A. Gîndulescu şi P. Andrei, „Modeling and simulation of noise induced phenomena in complex hysteretic systems,” acceptată pentru publicare în IEEE Transactions on Magnetics, vol. 45, nr. 11 (Noiembrie 2009);
 6. M. Dimian, A. Gîndulescu şi P. Andrei, „Influence of noise temporal correlation on magnetization spectra and thermal relaxations in soft magnetic materials,” acceptat pentru publicare in IEEE Transactions on Magnetics, pentru Martie  2010;

Prezentări Conferinţe Internaţionale:

 1. M. Dimian, A. Adedoyin, A. Gîndulescu, şi P. Andrei, Modeling of noise passage through complex hysteretic systems, 7th International Symposium on Hysteresis Modeling and Micromagnetics, Gaithersburg, SUA, 11- 14 mai 2009 
 2. A. Gîndulescu, C. Acholo, şi M. Dimian, Switching times and critical fields for damping and precessional magnetization reversals assisted by spin polarized currents, acceptat pentru prezentare la IEEE ROMSC, Iaşi, Romania, 5 - 9 iunie 2009
 3. M. Dimian, A. Gîndulescu, şi P. Andrei, Hysteretic Loop Response to White and Arbitrary Colored Noise, acceptat pentru prezentare la IEEE ROMSC, Iaşi, Romania, 5 - 9 iunie 2009
 4. M. Dimian, A. Gîndulescu, şi P. Andrei, Theoretical comparison of magnetization switching characteristics for spin-polarized current assisted recording, precessional switching and toggle switching of magnetization in soft magnetic materials, prezentare la conferinţa Soft Magnetic Materials, Torino, Italia, 6 - 9 septembrie 2009
 5. M. Dimian, A. Gîndulescu, P. Andrei, Influence of noise temporal correlation on magnetization spectra and thermal relaxations in soft magnetic materials, prezentare la conferinţa Soft Magnetic Materials, Torino, Italia, 6 - 9 septembrie 2009
 6. A. Gîndulescu, M. Dimian, P. Andrei “Comparison of magnetization switching characteristics     for novel techniques in magnetic recording” prezentare la IEEE Magnetics Summer School, Nanjing, China, 20 - 26 Septembrie 2009
 7. O. Manu, M. Dimian, A. Van Nieuwenhuyse, A. Graur, “Analysis of Radiation Pattern and Beamforming in Phased Antenna Arrays for Indoor Localization and Scanning Systems,” a fost acceptată pentru publicare în Proceedings of 6th  International Conference on Microelectronics and Computer Science, Chişinău, Republic of Moldova, October 1 - 3, 2009

8.       Constantin Lefter, Anca Gîndulescu, Analiza zgomotului la trecerea prin sisteme bistabile conectate în paralel, ELSTUD Suceava Mai 28, 2009

 

Premii obţinute de studenţii îndrumaţi în anul universitar 2009-2010

 

1.      Emiţător - Receptor CW pentru radiocomunicaţii în banda de frecvenţe 7,000 -7,050 Mhz

Andrei Avîrvarei (anul 3, specializarea EA, Îndrumător: Mihai Dimian)

Premiul II, Sesiune de comunicari ştiinţifice ale studenţilor FIESC, Suceava,

Ediţia a III – a, ELSTUD 09

 

2.      Extinderea razei de identificare a transponderelor RFID folosind kit-ul de dezvoltare DVK90109

Lucian-Nicolae Cojocariu (anul 3, specializarea EA, Îndrumător: Mihai Dimian)

Premiul III, Sesiune de comunicari ştiinţifice ale studenţilor FIESC, Suceava

Ediţia a III – a, ELSTUD 09

 

3.      Robot explorator pentru măsurarea parametrilor de mediu şi declanşarea alertelor

Daniel Condrea (anul 3, specializarea EA, Îndrumător: Mihai Dimian)

Menţiune, CERSTUD - sesiune de comunicări ştiinţifice a studenţilor din inginerie mecanică, mecatronică şi management

 

 1. Modelarea şi simularea reţelelor de antene liniare pentru realizarea unui sistem de localizare

Octavian Manu, Florin Hrebenciuc (Îndrumător: Mihai Dimian)

Menţiune, Sesiune de comunicari ştiinţifice ale studenţilor FIESC, Suceava

Ediţia a III – a, ELSTUD 09

 

 1. OneX – Making On-Line Experiments accesible for teachers and students

Andrei Avîrvarei, Daniel Condrea, Ionuţ Zaiti, Marius Bodnariuc

Premiul II, Concursul internaţional studenţesc Hard&Soft, Suceava

Ediţia a XVI – a, 2009

 

Alte rezultate obţinute de studenţii îndrumaţi în anul universitar 2009-2010

 

1.      Anca Gîndulescu – Stagiu de cercetare la Universitatea Versailles St. Quentin, Franţa, finanţat de reţeaua europeană de cercetare MAGMANet,

Perioada: 1 Iunie – 30 Octombrie 2009

 

2.      Octavian Manu    – Stagiu de cercetare Erasmus la Universitatea Kaho, Gent, Belgia

Perioada: 15 Februarie – 30 Iunie 2009

 

 1. Lucian Cojocariu – Stagiu de practică-cerctare Erasmus la Universitatea KaHo, Gent

        perioada 1 Martie – 30 Iunie, 2009

 

 1. Costel Lefter        – Stagiu de practică-cercetare Erasmus la Universitatea KaHo, Gent

        perioada 1 Martie – 30 Iunie, 2009

 

 1. Andrei Avîrvarei – Stagiu de practică-cercetare Erasmus la Universitatea KaHo, Gent

        perioada 1 Octombrie 2009 – 30 Ianuarie, 2010

 

 1. Daniel Condrea   – Stagiu de practică-cercetare Erasmus la Universitatea KaHo, Gent

        perioada 1 Octombrie 2009 – 30 Ianuarie, 2010

 

Further information


Last updated: September 30, 2009