Welcome to EED News

Search   in  

 Create an AccountHome | Submit News | Your Account | Content | Topics | Top 10  

Modules
· Home
· Search
· Stories_Archive


  
Punctaje CABF Bursa de performanta/ Bursa speciala
Friday, October 20 @ 16:04:12 EEST by secretariat (100 reads)
Anunturi secretariatAici gasiti punctajele acordate de Comisia de acordare a burselor la nivel de facultate (CABF) pentru acordarea Bursei de performanta stiintifica (BPS) si pentru Bursa speciala pentru implicarea in activitati extracurriculare si de de voluntariat in interesul facultatii (BSp)(Read More... | Score: 0)

Motivare absente studenti participanti manifestari stiintifice
Wednesday, October 18 @ 12:40:46 EEST by secretariat (230 reads)
Anunturi secretariatAici gasiti Hotararea Consiliului Facultatii privind motivarea absentelor din perioada desfasurarii manifestarilor stiintifice studentesti pentru studentii FIESC.


(Read More... | Score: 0)

informare_contractare si plata discipline restante
Tuesday, October 17 @ 13:57:13 EEST by secretariat (242 reads)
Anunturi secretariatAnuntul se adreseaya studentilor care au discipline nepromovate din anii anteriori

(Read More... | Score: 0)

Propunere examtriculare neplata taxa studiu
Sunday, October 15 @ 12:25:09 EEST by secretariat (345 reads)
Anunturi secretariatAici gasiti Tabelul nominal cu studentii FIESC propusi pentru exmatriculare pentru neplata procentului de 30% din taxa de studiu aferenta anului universitar 2017/2018.
Acest lucru, conform Contractului de studiu, TREBUIA facut pana pe data de 15 octombrie 2017.
Propunerea de exmatriculare va fi inaintata la Rectorat pentru validare marti dimineata. Asa ca rugam studentii din tabelul anexat care doresc sa ramana studenti FIESC sa plateasca procentu de 30% din taxa de studiu luni la Casieria USV. Plata se poate face si prin transfer bancar in contul
RO40TREZ59120F330500XXXX
Trebuie sa specificati Numele si prenumele vostru in clar, facultatea - Facultatea de Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor (cred ca se poate si prescurtat FIESC), programul de studiu pe care il urmati si ceea ce reprezinta suma respectiva, adica c/v taxa studiu.
(Read More... | Score: 0)

40 ani de la infiintarea primului laborator de inginerie electrica
Thursday, October 12 @ 15:35:06 EEST by secretariat (203 reads)
Anunturi secretariatFacultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor (FIESC), Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava, aniversează 40 de ani
de la înființarea în anul universitar 1977-1978, în cadrul Institutului de Invatământ Superior din Suceava, a primului laborator cu profil electric în universitatea din Suceava.

Printr-un workshop, organizat de Departamentul de Electrotehnică din cadrul FIESC, ce se va desfășura miercuri 18.10.2017 orele 14-16 în laboratoarul C001 din corpul C al FIESC, comunitatea academica îi va sărbători pe promotorii acestui laborator: profesor univ.dr.ing. Adrian GRAUR și conferențiar univ. dr.ing. Leon MANDICI – cadre didactice care au contribuit, la acel moment dar și ulterior, la consolidarea bazei materiale, a activităților de cercetare științifică și ridicarea prestigiului învățământului superior de profil electric din Universitatea “Ștefan cel Mare” și din România.
Programele de studii cu profil electric și energetic din USV au cunoscut o evoluţie impresionantă în ultimele 4 decenii prin permanenta adaptare a ofertei de programe de studiu  la cerintele pietii muncii, printr-un număr tot mai mare de studenţi, prin facilităţile create pentru predare, cercetare şi cele privind calitatea vieţii studenţilor, toate continuu extinse la standarde ridicate de calitate.
În ierarhizarea programelor de studii organizate de universitățile acreditate prin ARACIS, evaluarea realizată conform art. 193 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 si prevederilor hotãrârii Guvernului nr.789/2011 situează programele de studii cu profil electric si energetic desfașurate în Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava pe locul 3 între cele 22 de universități în care aceste programe au fost evaluate.


(Read More... | Score: 0)

Numire sefi de semigrupe, an univ.2017_2018
Friday, October 06 @ 17:48:21 EEST by secretariat (649 reads)
Anunturi secretariatAici gasiti Ordinul Decanului nr. 52 din 2 octombrie 2017 cu numirea sefilor de semigrupe pentru anul universitar 2017/2018.

Rog sefii de semigrupa sa parcurga art. 2 si art.3.


(Read More... | Score: 0)

Bursa speciala act. extracurriculare si voluntariat
Monday, October 02 @ 12:08:34 EEST by secretariat (620 reads)
Anunturi secretariatBursa speciala pentru implicarea in activitati extracurriculare si de voluntariat in interesul facultatii. Conditia de obtinere a unei bursei este ca studentul sa fie promovat.
  • Evaluarea activitatilor extracurriculare (ex. activitati demonstrative, expozitionale, cercuri studentesti, tutoriate, participari la workshop-uri/ mese rotunde/ intalniri cu mediul de afaceri etc.) si de voluntariat in interesul facultatii se va face pe baza celor inscrise in Fisa de evaluare (Anexa 3 – ce se poate descarca de la adresa http://www.eed.usv.ro/fiesc/html/documente.html, capitolul Burse) si a documentelor depuse de student.
  • Validarea punctajului pentru voluntariat se realizeaza de conducerea facultatii.
  • Bursa, conform celor stipulate în Hotararea cu privire la aprobarea cuantumurilor minime si maxime ale burselor, se acordă lunar.
  • Functie de punctajul obtinut prin evaluarea Anexei 3, bursa se poate acorda pentru:
   • 1 luna la punctaje intre 30 și 50 de puncte;
   • 2 luni la punctaje intre 50 și 90 de puncte;
   • 3 luni pentru punctaje mai mari de 90 de puncte.
Pentru Bursa speciala, cererea (format liber) si Fisa de evaluare se depun la Decanat, sala D101, pana pe data de 10 octombrie 2017, interval orar 9.00 – 11.00.

(Read More... | Score: 0)

Bursa de performanta stiintifica
Monday, October 02 @ 12:02:31 EEST by secretariat (280 reads)
Anunturi secretariatBURSA DE PERFORMANTA STIINTIFICA se acorda conform Criteriilor specifice de acordare a burselor FIESC afisate la adresa http://www.eed.usv.ro/fiesc/eed_files/studenti/burse/Criterii_specifice_acordare_burse_FIESC.pdf
 • Burse de performanta stiintifica se acorda în limita fondului alocat, pe baza de concurs organizat la nivel de facultate, studentilor integralisti, care au obtinut rezultate deosebite la invatatura si performante stiintifice, inovatii si brevete, premii, premii speciale si mentiuni la concursuri si manifestari studentesti (Anexa 1 – ce se poate descarca de la adresa http://www.eed.usv.ro/fiesc/html/documente.html, capitolul Burse).
  • Se iau în considerare doar performantele stiintifice obtinute cu afilierea FIESC-USV. Bursele se acorda in ordinea descrescatoare a punctajului total obtinut, in limita fondului alocat de CABF.
Pentru Bursa de performanta stiintifica cererea (format liber) si Fisa de evaluare se depun la Decanat, sala D101, pana pe data de 10 octombrie 2017, interval orar 9.00 – 11.00.

(Read More... | Score: 1)

Acordare Bursa de merit
Monday, October 02 @ 11:49:31 EEST by secretariat (855 reads)
Anunturi secretariatBursa de merit se acorda, in limita fondului alocat studentilor din acelasi an de studiu al unui program de studiu, astfel:
- pentru primul an de studiu, semestrul I, (nivel licenta, respectiv master) in ordinea descrescatoare a mediilor obtinute la concursul de admitere;
- pentru ceilalti ani de studiu, studentilor integralisti, in ordinea descrescatoare a mediei generale ponderate obtinute îin anul universitar precedent, pana la epuizarea fondului de burse alocat anului de studiu in cauza.
         Se va afisa un clasament cu toti studentii "potentiali bursieri". In functie de pozitia din clasament si in functie de fondul de burse alocat anului de studiu, din clasamentul cu potentialii bursieri pe an de studiu se va extrage lista bursierilor finali.

(Read More... | Score: 0)

depunere dosare de BURSA de Ajutor SOCIAL
Sunday, October 01 @ 13:24:14 EEST by secretariat (1124 reads)
Anunturi secretariatBursele de ajutor social pot fi acordate studenţilor de la licenţă şi masterat  care se află în una din situaţiile de mai jos:  

1.  Studenţilor orfani de unul sau ambii părinţi, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de protecţie plasamentul şi care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale;

 2.  Studenţilor bolnavi TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, celor care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular şi cu orice alte boli cronice pe care Senatul universitar le poate lua în considerare;

 3.  Studenţilor a căror familie nu a realizat în cele 3 luni înainte de începerea semestrului/anului universitar (iulie, august, septembrie 2017) un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie din România – 1065 lei ron

4.  Studenţii din  anii II-IV  trebuie să îndeplinească condiţia de promovabilitate.

   Actele necesare pentru fiecarui dosar, în funcţie de categoriile precizate mai sus,  le puteţi descărca de la adresa  http://www.eed.usv.ro/fiesc/html/documente.html 

   Data limită de depunere a dosarelor este 20.10.2017  

 Vă rugăm ca toate actele să conţină numele în clar al persoanei care semnează şi stampila instituţiei. Actele trebuie să fie aranjate în dosar în ordinea listei cu acte necesare de la adresa http://www.eed.usv.ro/fiesc/html/documente.html  

 Pentru clarificări suplimentare ne puteţi scrie pe adresa secretariat@eed.usv.ro indicând numele, prenumele, anul de studiu si programul de studiu de care aparţineţi


(Read More... | Score: 0)

  
Old Articles
Saturday, September 30
· Repartizarea pe grupe a studentilor 2017/2018
Thursday, September 28
· Tutori (cadre didactice indrumatoare de an/ grupa)
Thursday, September 21
· Deschidere an universitar 2017/2018
Wednesday, September 20
· Subventie Cazare
Wednesday, September 13
· calendar plata taxa de studiu 2017/2018
Friday, September 08
· Calendar efectuare cazare in Campus
Thursday, September 07
· Planificare sustinere reexamianri in septembrie 2017
· Planificare Examen Diploma AIA sept.2017
Monday, September 04
· Acordare cazare_anii 2_4_licenta_anii_2_masterat_contestatii
· Acordare cazare anul I_licenta_masterat_contestatii
· Colocviu PRACTICA
· Planificare Examen Finalizare Studii septembrie 2017
Thursday, August 03
· Program Secretariat FIESC in luna august 2017
Wednesday, August 02
· Acordare cazare anul 1_licenta_masterat
· Cazare studenti anul I Republica Moldova si Ucraina
Tuesday, August 01
· Examen finalizare studii septembrie 2017
· Sesiune de reexaminare septembrie 2017
Friday, July 21
· ADEVERINTELE DE ABSOLVIRE
Wednesday, July 12
· Solicitari_cazare_2017_punctaje_dupa_contestatii
Tuesday, July 11
· O noua sesiune de reexaminare - ani terminali
Monday, July 10
· Planificare Examen Disertatie TAMAE
· Planificare_Examen_Diploma_Inginerie_Economica
· Planificare Examen Disertatie SMCPE
· Planificare_Examen_Diploma_Sisteme_Electrice
· Planificare Examen Disertatie RCC
Sunday, July 09
· Planificare_Examen_Diploma_Calculatoare_Comisia1
· Planificare Examen Disertatie SIC
· Planificare_Examen_Diploma_Calculatoare_Comisia2
Tuesday, July 04
· Lista cu punctaje cazare 2017/2018
Monday, July 03
· Planificare sustinere Examen de finalizare studii

Older Articles

All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest 2005 by me.
You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt
Lyrics Website: LyricsWd.com

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Page Generation: 0.16 Seconds