Welcome to EED News

Search   in  

 Create an AccountHome | Submit News | Your Account | Content | Topics | Top 10  

Modules
· Home
· Search
· Stories_Archive


  
SUBVENTIE CAZARE - dosare pana pe 16.10.2020
Wednesday, October 14 @ 11:33:50 EEST by secretariat (153 reads)
Anunturi secretariat

Se mai primesc solicitari COMPLETE pana vineri, 16.10.2020.

________________________

În conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 73/30.10.2004 şi Ordinul MEC nr. 3845/12.04.2005, studenţii de la învăţământul de zi, admişi pe locuri finanţate de la bugetul de stat (fără taxă), care locuiesc în alte spaţii decât căminele universităţii/licee, pot primi lunar, la cerere, o subvenţie individuală de sprijin pentru cazare, în vederea acoperirii parţiale a cheltuielilor pentru cazare pe perioada studiilor, cu excepția vacanțelor..

Beneficiază de această subvenţie pentru cazare studenţii care îndeplinesc următoarele condiţii

*      Nu au domiciliul sau reşedinţa în localitatea Suceava 

*      Provin din familii cu venituri brute lunare pe membru de familie care nu depăşesc salariul minim brut pe economie (2230 lei)

*      Au vârsta de până la 29 de ani 

*     Optează pentru subventie si nu au primit sau nu au solicitat un loc de cazare în căminele studenţeşti ale universității în care frecventează cursurile.         

CERERILE  se vor trimite în format electronic la adresa de email secretariat@eed.usv.ro până la data de 25.09.2020  și vor fi însoțite de următoarele ACTE NECESARE:

1.      Cerere tip și declarație (atașate la prezentul anunț);

2.      Copie conformă cu originalul a contractului de închiriere a unui spaţiu de locuit înregistrat la Administrația Finanțelor Publice Suceava, altul decât cel din căminele studenţeşti sau căminele liceelor – certificarea pentru conformitate se face de către posesorul actului și se semnează; 

3.      Adeverinţă din care să rezulte venitul brut al fiecărui părinte pentru lunile iunie, iulie şi august 2020;

4.      Cupoane de pensie pentru lunile iunie, iulie şi august 2020; 

5.      Adeverinţă de venit impozabil pentru ambii părinţi;

6.      Adeverinţe de venit agricol (lunar sau anual) pentru ambii părinţi; 

7.      Copii conforme cu originalul după certificate de naştere pentru fraţi/surori şcolari şi preşcolari- certificarea pentru conformitate se face de către unul din părinți și se semnează; 

8.      Adeverinţe de elev/student pentru fraţi/surori şcolari;  

9.      Hotărâre judecătorească pentru studenţii cu părinţi divorţaţi sau aflaţi în plasament familial;

10. Pentru studenţii provenind din centre de plasament: adeverinţă care să ateste situația descrisă şi declaraţie de venituri dată pe proprie răspundere de către student; 

11. Copii conforme cu originalul după certificatele de deces pentru studenţii cu părinţi decedaţi – certificarea pentru conformitate se face de către posesorul actului și se semnează ;

12.  Declaraţie pe proprie răspundere pentru părinţii care nu lucrează şi nu realizează venituri (dacă este cazul).

13. Declaraţie pe proprie răspundere a părinţilor că nu realizează venituri suplimentare, în care să se facă referire şi la veniturile realizate de părinţii studentului în alte ţări, nu numai în România, cu dovezi ale veniturilor realizate de aceştia (dacă este cazul).  

 

14. Declaraţia pe propria răspundere din partea membrilor de familie care au depăşit vârsta de 18 ani (inclusiv a studentului care solicită subvenţia), că nu sunt căsătoriţi, că nu sunt angajaţi şi că nu  desfăşoară activităţi aducătoare de venituri (unde este cazul).

 

TOATE ACTELE ELIBERATE VOR AVEA SCRIS CLAR NUMELE PERSOANELOR CARE SEMNEAZĂ.

 

IMPORTANT

Studentul îşi angajează răspunderea personală cu privire la corectitudinea declaraţiilor de venit şi a celorlalte documente prezentate. Prezentarea de către student a unor declaraţii de venit false, constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii.

 

Studenţii pot beneficia de subvenţia individuală de sprijin pentru cazare pe durata legală a studiilor (cu excepţia vacanţelor de vară), dacă sunt îndeplinite anual condiţiile în care aceasta le-a fost acordată.

CEREREA de subventie, Declaratia si Anuntul (varianta de listat) pot fi descarcate de aici.(Read More... | Score: 0)

PROFORM_reincerepe activititati consiliere si antreprenoriat
Wednesday, October 14 @ 08:47:14 EEST by secretariat (119 reads)
Anunturi secretariatAici gasiti informatii despre reinceperea activitatilor destinate studentilor care fac parte din Grupul Tinta Studenti al proiectului POCU 124981 (ProForm)  „Cresterea calitatii programelor de studii universitare prin formarea resursei umane si promovarea culturii antreprenoriale in randul studentilor – ProForm”

(Read More... | Score: 0)

Nominalizare sefi de semigrupe, 2020/2021
Tuesday, October 13 @ 14:06:50 EEST by secretariat (420 reads)
Anunturi secretariatAici gasiti Ordinul Decanului prin care au fost nominalizati sefii de semigrupe pentru anul universitar 2020/2021. 
In ordin sunt prevazute si sarcinile sefilor de semigrupe.(Read More... | Score: 0)

Activitati in sprijinul studentilor din anul I
Monday, October 12 @ 09:45:53 EEST by secretariat (209 reads)
Anunturi secretariatAici gasiti programul activitatilor extracurriculare de prevenire a abandonului scolar adresate studentilor din anul I, studii universitare de licenta. (Read More... | Score: 0)

Burse semestrul I, 2020/2021
Wednesday, October 07 @ 09:19:44 EEST by secretariat (1202 reads)
Anunturi secretariatBursele se acorda in conformitate cu cele prevazute in Criteriile specifice de acordare a burselor ale FIESC, care sunt in concordanta cu Regulamentul cadru de acordare a burselor, R 53.
Toate informatiile legate de acordare burselor si ce trebuie sa faceti pentru a obtine respectiva categorie de bursa sunt postate la adresa

Pentru BURSA DE MERIT, care se acorda functie de media de admitere pentru anul I / media anului 2019/2020+ integralitate pentru ceilalti ani de studiu, NU SE FACE CERERE.

Pentru celelalte categorii de burse: BURSA SPECIALA, BURSA DE PERFORMANTA STIINTIFICA, BURSA SOCIALA, BURSA SOCIALA OCAZIONALA se depune cerere la care se anexeaza acte doveditoare.

Toate solicitarile de acordare a categoriilor de burse: BURSA SPECIALA, BURSA DE PERFORMANTA STIINTIFICA, BURSA SOCIALA/ BURSA SOCIALA OCAZIONALA, se vor face in 2 etape: 1. electronic pana maximum 28.10.2020/ 
2. fizic, dosarul se depune in cutia din fata Secretariatului de facultate, dupa ce se primeste ok de la secretariat - maximum 28.10.2020 pentru studentii din GRUPA A si in saptamana a VIII-a (maximum 27.11.2020) pentru studentii din GRUPA B

Pentru categoriile de bursa pentru care se face CERERE, studentul de la adresa indicata mai sus, cauta categoria de bursa pe care o doreste, citeste informatiile despre acea categorie de bursa, descarca, dupa caz, Cererea/ fisa de evaluare pentru manifestari stiintifice/ fisa de evaluare pentru activitati extracurriculare/ declaratia pentru bursa sociala, completeaza, semneaza cel in cauza si cadrele didactice cu care s-au desfasurat activitati extracurriculare si impreuna cu actele doveditoare trimite documentele astfel:
solicitarile pentru Bursa speciala/ Bursa de performanta stiintifica
solicitarile pentru BURSA SOCIALA a studentilor de la programele de studiu Calculatoare/ Electronica aplicata/ Sisteme electrice/ Managementul energiei
solicitarile pentru BURSA SOCIALA a studentilor de la programele de studiu Automatica si informatica aplicata / Echipamente si sisteme medicale/ Echipamente de comanda si control pentru autovehicule/ toate programele de la masterat.

Studentii sunt rugati sa respecte prevederile de mai sus, INCLUSIV cui trebuie sa trimiteti documentele. 


Pentru ca totul sa functioneze BINE trebuie sa fim atenti unii cu altii.(Read More... | Score: 5)

Adeverinte_student_eliberare
Tuesday, October 06 @ 15:22:44 EEST by secretariat (459 reads)
Anunturi secretariatPentru a primi adeverinta din care sa rezulte ca sunteti studenti trebuie sa descarcati de la adresa
http://www.eed.usv.ro/~elena/Formulare_studenti_diverse/
adeverinta pentru respectivul program de studiu.
Este un document word. Se completeaza cu atentie. Numele trebuie sa contina nume, initiala tatalui si toate prenumele.(Read More... | Score: 0)

Formulare_cereri_adeverinte_studenti_rezolvate_on_line
Tuesday, October 06 @ 12:52:46 EEST by secretariat (398 reads)
Anunturi secretariatAici gasiti tot felul de formulare necesare voua si care dupa ce sunt completate de voi si trimise secretarei de facultate care raspunde de programul vostru de studiu pot fi rezolvate on-line, fara a fi necesara prezenta voastra la Secretariatul de facultate.
Reamintesc cui trebuie sa va adresati:
ing. Lucia Cristina POPESCU
pentru programele de studiu 
1. Automatica si informatica aplicata, 
2. Echipamente si sisteme medicale, 
3. Echipamente si sisteme de comanda si control a autovehiculelor 
4. toate programele de masterat
Ec. Laura Catalina DOSPINESCU
pentru programele de studiu:
1. Calculatoare
2. Electronica aplicata / Retele software de comunicatii
3. Sisteme electrice
4. Managementul energiei / Energetica si tehnologii informationale(Read More... | Score: 0)

Inscriere Grup Tinta studenti POCU 122555
Tuesday, October 06 @ 10:10:51 EEST by secretariat (221 reads)
Anunturi secretariatStudentii din anul IV, studii universitare de licenta si anul II, studii universitare de masterat care doresc:
- sa se perfectioneze in domeniul SECURITATII RETELELOR DE CALCULATOARE
- sa beneficieze de activitati de consiliere profesionala si de asistenta financiara
- sa beneficieze, dupa selectarea in Grupul Tinta de studenti vulnerabili (domiciliul in mediu rural, au inceput facultatea la cel putin un an dupa absolvirea liceului, sunt orfani, sunt in plasament familial) de un sprijin financiar in suma de 300 lei/luna timp de 9 luni.
- sa beneficieze de o ADEVERINTA DE ABSOLVIRE a cursului de perfectionare parcurs din domeniul Securitatii retelelor de calculatoare,
se pot inscrie in Grupul Tinta Studenti, completand electronic formularele de la adresa


La aceasta adresa  se gasesc mai multe informatii, inclusiv despre persoanele responsabile cu grupul tinta studenti.(Read More... | Score: 0)

Nota informare desfasurare activitati didactice on-line
Tuesday, October 06 @ 08:40:29 EEST by secretariat (299 reads)
Anunturi secretariatAici gasiti Nota de informare privind desfasurarea activitatilor didactice prin intermediul tehnologiei si al internetului, precum si pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru invatamantul superior.
Studentii sunt rugati sa parcurga in special punctul 8.(Read More... | Score: 0)

Liste discutii
Monday, October 05 @ 11:47:15 EEST by secretariat (671 reads)
Anunturi secretariat
Buna ziua,

Studentii care nu primesc mesaje de la cadrele didactice, pentru a se inscrie in lista de discutii a programului de studiu cu o adresa alternativa/personala, pot trimite un mesaj e-mail la adresa numelista-request@usv.ro (numele listelor sunt enumerate mai jos).

De exemplu, pentru inscriere in lista studentilor de la programul de studiu Calculatoare,  anul 1, trimiteti un mesaj catre adresa  licenta-fiesc-c1-request@usv.ro cu subiectul Subscribe.

Listele  se acceseaza din campus (intranet) sau cu VPN de acasa la adresa http://list.usv.ro.

Pentru mai multe detalii accesati linkul http://www.dcti.usv.ro/contact.phpLicenta-fiesc-aia1 - Licenta FIESC, Automatica si informatica aplicata - anul 1
Licenta-fiesc-aia2 - Licenta FIESC, Automatica si informatica aplicata - anul 2
Licenta-fiesc-aia3 - Licenta FIESC, Automatica si informatica aplicata - anul 3
Licenta-fiesc-aia4 - Licenta FIESC, Automatica si informatica aplicata - anul 4
Licenta-fiesc-c1 - Licenta FIESC, Calculatoare - anul 1
Licenta-fiesc-c2 - Licenta FIESC, Calculatoare - anul 2
Licenta-fiesc-c3 - Licenta FIESC, Calculatoare - anul 3
Licenta-fiesc-c4 - Licenta FIESC, Calculatoare - anul 4
Licenta-fiesc-ea1 - Licenta FIESC, Electronica aplicata - anul 1
Licenta-fiesc-ea2 - Licenta FIESC, Electronica aplicata - anul 2
Licenta-fiesc-ea3 - Licenta FIESC, Electronica aplicata - anul 3
Licenta-fiesc-ea4 - Licenta FIESC, Electronica aplicata - anul 4
Licenta-fiesc-escca1 - Licenta FIESC, Echipamente si sisteme de comanda si control pentru autovehicule - anul 1
Licenta-fiesc-esm1 - Licenta FIESC, Echipamente si sisteme medicale - anul 1
Licenta-fiesc-ie4 - Licenta FIESC, Inginerie economica - anul 4
Licenta-fiesc-me1 - Licenta FIESC, Managementul Energiei - anul 1
Licenta-fiesc-me2 - Licenta FIESC, Managementul Energiei - anul 2
Licenta-fiesc-me3 - Licenta FIESC, Managementul Energiei - anul 3
Licenta-fiesc-me4 - Licenta FIESC, Managementul Energiei - anul 4
Licenta-fiesc-se1 - Licenta FIESC, Sisteme electrice - anul 1
Licenta-fiesc-se2 - Licenta FIESC, Sisteme electrice - anul 2
Licenta-fiesc-se3 - Licenta FIESC, Sisteme electrice - anul 3
Licenta-fiesc-se4 - Licenta FIESC, Sisteme electrice - anul 4
Master-fiesc-rcc1 - Master FIESC, Retele de calculatoare si comunicatii - anul 1
Master-fiesc-rcc2 - Master FIESC, Retele de calculatoare si comunicatii - anul 2
Master-fiesc-sic1 - Master FIESC, Stiinta si ingineria calculatoarelor - anul 1
Master-fiesc-sic2 - Master FIESC, Stiinta si ingineria calculatoarelor - anul 2
Master-fiesc-smcpe2 - Master FIESC, Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice - anul 2
Master-fiesc-tamae1 - Master FIESC, Tehnici avansate in masini si actionari electrice - anul 1
Master-fiesc-tamae2 - Master FIESC, Tehnici avansate in masini si actionari electrice - anul 2


(Read More... | Score: 0)

  
Old Articles
Thursday, October 01
· Structura an universitar 2020_2021
· Ridicare LAPTOP - anul I LICENTA
Wednesday, September 30
· Anunt IMPORTANT PENTRU CAZARE!!!!
Thursday, September 24
· inginer / student an final - SC ELPRO SRL Botosani
· GRUPE 2020 - 2021
Wednesday, September 23
· Tutori (cadre didactice indrumatoare de an)
Monday, September 21
· Liste NOI repartizare locuri de cazare CAMPUS USV
· Informatii pentru studenti
Friday, September 18
· SUBVENTIE CAZARE 2020-2021
Thursday, September 03
· Repartizare sustinere Examen Diploma pe comisii pentru Calculatoare
Monday, August 31
· Programarea sesiunii de reexaminare 3-18 septembrie 2020
Tuesday, August 25
· Programatori ++/ Computer Voice Systems
Wednesday, August 05
· Repartizare locuri cazare 2020/2021, anul I de studiu
Friday, July 31
· Repartizare locuri cazare 2020/2021 (fara anul I de studiu)
Tuesday, July 21
· Sesiune de reexaminare - septembrie 2020
Friday, July 17
· Punctaje cazare SE si ME
· Punctaje cazare ELECTRONICA APLICATA
· Punctaje cazare CALCULATOARE
Wednesday, July 15
· Inscriere Examen finalizare studii septembrie 2020
· Rezultate finale Examen finalizare studii, iulie 2020
Tuesday, July 14
· Programarea restantelor SR2
· Punctaje cazare MASTERAT
· Punctaje cazare AIA
Sunday, July 12
· Planificare Examen de Diploma - ETH
· Planificare Examen de Diploma - SE
· Planificare Examen de Diploma - Comisia 3
Friday, July 10
· Planificare Examen de Diploma
· Planificare sustinere Examen de Disertatie
Thursday, July 09
· junior Mobile App Developers - IMS MAXIMS
Monday, July 06
· PentaStagiu online

Older Articles

All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest 2005 by me.
You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt

PNG Image Website: www.pngv.me is live! It has over 500,000 PNG Images. You can check it out!


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Page Generation: 0.14 Seconds