Welcome to EED News

Search   in  

 Create an AccountHome | Submit News | Your Account | Content | Topics | Top 10  

Modules
· Home
· Search
· Stories_Archive


  
Burse private oferite de ASSIST Software
Posted on Friday, March 03 @ 15:14:24 EET
Topic: Anunturi secretariat
Anunturi secretariatBURSE PRIVATE ASSIST Software

ASSIST Software acorda 2 burse private de studiu pentru anul universitar
2016-2017, semestrul II, studentilor din anii III si IV de la programele
de studii Calculatoare si Automatica si informatica aplicata.
Cuantumul acestora este 1000 ron/luna fiecare, timp de 4 (patru) luni si
anume: martie, aprilie, mai, iunie.
Bursa privata de studiu poate fi cumulata cu orice alt tip de bursa.

Conditii de acordare:
- cele prevazute de Criteriile FIESC si Regulamentuil USV de acordare a
burselor de studiu
- student cursuri de zi inscris in 2016-2017 in anul III sau IV de la
programele de studii Calculatoare si Automatica si informatica aplicata
- sa nu fie angajat la ASSIST Software.

Drepturile și obligatiile BENEFICIARULUI bursei private ASSIST
4.1.1.Cu privire la studii:
•       Beneficiarul se obliga sa aiba statutul de student la cursuri de zi si
sa păstreze acest statut pe toata perioada in care primește bursa.
•       Beneficiarul se angajeaza sa depuna toate diligentele de promovabilitate
a examenelor pe toata perioada de acordare a Bursei.
•       Sa aiba prezenta la cursuri (atat teoretice cat si cele practice) de
minim 90%. Sa nu aiba sancțiuni disciplinare aplicate in cursul anului
universitar.
•       Beneficiarul impreună cu USV se obliga sa prezinte la cererea ASSIST
SOFTWARE dovada prezentei la cursuri.
•       Beneficiarul se obliga sa prezinte in cel mult 15 zile de la terminarea
semestrului adeverința de student din care sa reiasă statutul de student,
situatia frecventei la cursuri si promovarea/semestru, ca nu are abateri
disciplinare si media semestriala.
•       Beneficiarul impreună cu USV se obligă să prezinte, la solicitarea
ASSIST SOFTWARE, documente justificative care atesta situatia sa
universitară.
4.1.2.  Beneficiarul se obliga, in caz de neexecutare totala sau parțiala a
obligațiilor sale, sa restituie in termen de 3 (trei) luni de la
notificarea adresata in scris de ASSIST SOFTWARE in acest sens, sumele
primite cu titlu de bursa in baza prezentului Contract, indexate cu
indicele de inflație.

Acordarea burselor se va face in urma unui proces de selectie. Doritorii
vor depune la Secretariatul FIESC pana pe 13 martie 2017, ora 12:00
urmatoarele:
1) cerere de inscriere la concursul de selectie pentru bursele private
ASSIST (format liber; in cerere petentul se va angaja sa indeplineasca
toate conditiile cerute beneficiarului bursei daca va fi selectat)
2) Fisa de evaluare pentru activitati extracurriculare efectuate in ultimele 12 luni in interesul USV/FIESC - care se descarca de la adresa
http://www.eed.usv.ro/~elena/Burse/
Evaluare activitatii se va face folosindu-se grila de evaluare de la adresa
http://www.eed.usv.ro/~elena/Burse/

Selectia beneficiarilor celor 2 burse se va realiza pe baza indeplinirii
tuturor conditiilor si a punctajului stabili conform grilei amintite mai
sus.

 
Related Links
· More about Anunturi secretariat
· News by secretariat


Most read story about Anunturi secretariat:
Candidati potentiali bursieri 2012/2013


Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad


Options

 Printer Friendly Printer Friendly


All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest 2005 by me.
You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt
Image Website: Imagecko.com

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Page Generation: 0.05 Seconds