Avatar

Ionela Rusu

Lecturer PhD Eng.

13 Universitatii, 720229, Suceva, RO

ionela.rusu (at) usm (dot) ro

room 108, N building, FIESC, USV

schedule of classes


Links

Stefan cel Mare Univeristy of Suceava

Avatar

Faculty of Electrical Engineering and Computer Science

Avatar

Teaching 2019-2020

Programarea calculatoarelor si limbaje de programare II
Cursuri

Accesul la cursuri se va face utilizand platforma Google Classroom aici.


Laboratoare

PARTEA I - limbajul C

St.Gh.PENTIUC et. al.,"Indrumar de laborator Programarea calculatoarelor si limbaje de programare 2", Suceava 2010  
 1. Norme de protecția muncii.   Tehnici de depanare a programelor 
  Pointeri. Pointeri la funcții (pg.13) 
 2. Aplicații folosind alocarea dinamică de memorie. Structuri (pg.15)
 3. Implementarea TDA lista cu vectori alocați dinamic (pg. 31)
 4. Implementarea TDA lista înlănțuită (pg.37)
 5. Implementare TDA stiva folosind liste și vectori (pg. 43)
 6. Implementare TDA coada folosind vectori circulari (pg. 47)
 7. Test de evaluare

PARTEA II - limbajul Python

 1. Limbajul Python - Tipuri și structuri de date
 2. Programare procedurală
 3. Programare modulară
 4. Aplicaţie la metoda Greedy
 5. Rezolvarea problemelor prin metoda Backtracking I
 6. Rezolvarea problemelor prin metoda Backtracking II
 7. Test de evaluare

Regulamente
R05 - Regulament cadru privind activitatea profesională a studenţilor
R12 - Regulament cadru privind evaluarea studenţilor