Home
Informatii
Educatie
Cercetare
Manifestari
Documente
Admitere
Orar
Prezentare FIESC
In Memoriam

Acte necesare la admitere 2020

MASTERAT

1.       cerere de înscriere tip;

2.       diploma de bacalaureat în original;

3.       diploma de absolvire a studiilor universitare de licenţă    (ciclul I) sau a studiilor de lungă durată, după caz, ori adeverinţa de absolvire (pentru promoţia  absolventă în anul concursului) – în original şi o copie a diplomei certificată pentru conformitate cu originalul (certificarea se face după original de către decan sau un  membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);
c1. pentru candidaţii care se înscriu şi la o altă specializare în cadrul USV, la noua specializare la care dorește să se înscrie, în locul diplomei de absolvire a studiilor universitare de licență sau a studiilor de lungă durată/adeverinței de absolvire va anexa o copie certificată pentru conformitate cu originalul (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan la facultatea unde a depus originalul);
c2. pentru candidații care s-au înscris și la o altă instituție de învățământ superior și nu pot prezenta originalul, este necesară depunerea unei copii legalizate a diplomei de finalizare a studiilor universitare de licență.

4.       copie certificată pentru conformitate cu originalul a foii matricole/suplimentului la diplomă pentru studiile universitare de licenţă / lungă durată (certificarea se face după original de către decan sau un  membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);

5.       copie certificate pentru conformitate cu originalul a certificatului de naştere (certificarea se face după original de către decan sau un  membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);;

6.       cartea de identitate/pașaport – copie;

7.       copie certificate pentru conformitate cu originalul a certificatului de căsătorie, dacă este cazul (certificarea se face după original de către decan sau un  membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);

8.       adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie sau cabinetele medicale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar şi vizată de cabinetul medical al universităţii, dacă este cazul. Adeverinţele care nu au consemnate eventuale tulburări în starea de sănătate pot fi depuse de candidaţi la dosarul de înscriere fără viza Cabinetului Medical Studenţesc;

9.       2 fotografii de 3 x 4 cm;

10.   chitanţa de plată a taxei de înscriere (eliberată de casieria universităţii);

11.   procură notarială, în cazul în care înscrierea se face de către o altă persoană, în numele candidatului.

 

 

ipv6 ready  

Home | Informatii | Educatie | Cercetare | Manifestari | Documente | Admitere | Cautare | Orar

©1997-2010 Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava
Str. Universitatii nr.13, 720229 Suceava, România, Tel/Fax: +40 230 524801, secretariat@eed.usv.ro
Site actualizat pe:  30 ianuarie 2017

Parteneri:

Suceava University Cisco Academy
dcti.usv.ro
Radio USV - LIVE