Home
Informatii
Educatie
Cercetare
Manifestari
Documente
Admitere
Orar
Orar
OrarPrezentare FIESC
In Memoriam

Redirectionare catre site nou. LICENȚĂ, ingineri, zi, 4 ani

 MASTERAT, zi, 2 ani

Media de admitere se calculează astfel:


Domeniul Calculatoare și tehnologia informației:

Medie =  N1 x 0.5  + N2 x 0.5

unde

N1 - Media Examenului de Bacalaureat

N2 - Nota cea mai mare obținută la probele scrise de Informatica sau Matematica a Examenului de BacalaureatCelelate domenii de licenta:


Medie =  N1 x 0.7  + N2 x 0.3

unde

N1 - Media Examenului de Bacalaureat

N2 - Nota cea mai mare obținută la probele scrise ale Examenului de Bacalaureat
Media de admitere = 0,3 x Media examenului de licență
                               + 0,7 x Interviu


                         Tematica de interviu masterat

 DOCTORAT, 3 ani

 CURSURI POSTUNIVERSITARE

  • Fundamentele Securitătii Cibernetice [60 de ore]
  • Securitatea Sistemelor Informatice [90 de ore]
  • Managementul Incidentelor de Securitate Cibernetică [60 de ore]
    Informatii si inscriere online

Programe de studiu - Licență
Acreditate prin
HG nr. 299/2020

Programe de studiu - Masterat
Acreditate prin
HG nr. 297/2020 De ce la noi?

   
 

ipv6 ready  

Home | Informatii | Educatie | Cercetare | Manifestari | Documente | Admitere | Cautare | Orar

©1997-2010 Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, Universitatea "Ștefan cel Mare" Suceava
Str. Universitatii nr.13, 720229 Suceava, România, Tel/Fax: +40 230 524801, secretariat@eed.usv.ro
Site actualizat pe:  30 ianuarie 2018

Parteneri:

Suceava University Cisco Academy
dcti.usv.ro
Radio USV - LIVE