Home
Informatii
Educatie
Cercetare
Manifestari
Documente
Admitere
Orar
Orar
Orar
Prezentare FIESC
In Memoriam

Educaţie

Licența

Admitere
Curricula
Fise discipline
Finalizare studii
Structura an

Masterat

Admitere
Curricula
Fise discipline
Finalizare studii
Structura an           Orar    ||    Biblioteca    ||    Portal scolaritate ||    Doctorat

Facultatea pregăteşte specialişti în domenii high-tech bine cotate pe piaţa mondială a muncii:

  • inginerie software, inginerie hardware, tehnologii informaţionale şi comunicaţii, inteligenţă artificială, proiectarea aplicaţiilor pe Intranet / Internet;
  • automatizări industriale, microcontrolere, reţele industriale de calculatoare;
  • electronică de larg consum, radiotehnică, electronică medicală, televiziune, comunicaţii mobile, prelucrări numerice ale semnalelor audio şi video, electronică de putere, microunde, proiectare asistată de calculator (CAD);
  • proiectarea maşinilor electrice, acţionări electrice, electrotermie, manipulatoare şi roboţi industriali, mutatoare;
  • instalaţii şi reţele termice, utilizarea energiei electrice, reţele electrice, supratensiuni şi izolaţii, inventică;
  • inginerie economică în energetică, electronică şi electrotehnică.

Facultatea dispune de o excelentă bază materială:

  • clădire destinată laboratoarelor cu o suprafaţă de 3250 mp, astfel încât activităţile practice (laborator, proiect) se desfăşoară în bune condiţii în cele 22 de laboratoare (dată în folosinţă în decembrie 1994);
  • sediul facultăţii cu o suprafaţă de 3700 mp, cuprinzând 4 amfiteatre, 2 săli de seminar, 6 laboratoare, o sală modernă de conferinţe, un laborator de lingvistică informatică, centru de comunicaţii şi un laborator multimedia (dat în folosinţă în mai 1998);
  • peste 320 computere conectate într-o reţea Internet/Intranet, sisteme multimedia, imprimante, osciloscoape (Tektronics, Philips, Fluke), analizoare de stări logice, generatoare de semnal, vobuloscoape, multimetre digitale şi analogice etc.
 

ipv6 ready  

Home | Informatii | Educatie | Cercetare | Manifestari | Documente | Admitere | Cautare | Orar

©1997-2019 Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava
Str. Universitatii nr.13, 720229 Suceava, România, Tel/Fax: +40 230 524801, secretariat@eed.usv.ro
Site actualizat pe:  15 martie 2019

Parteneri:

Suceava University Cisco Academy
dcti.usv.ro
Radio USV - LIVE