Home
Informatii
Educatie
Cercetare
Manifestari
Documente
Admitere
Orar

ADMITERE 2016
STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ – INGINERI – ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ – 4 ANI
(inclusiv pentru a doua facultate sau pentru continuarea studiilor)

Domeniul de licenţă

Programe de studii universitare de licenta acreditate prin Hotararea de Guvern nr. 376/2016

Număr total de locuri

Numar locuri 2016/2017

Fara taxa

Cu taxă1,2)

RO

Rromi

RM cu bac in RO

Romani de pretutindeni

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Calculatoare

125

55

1

4

7

69

Ingineria sistemelor

Automatică şi informatică aplicată

50

32

5

17

Inginerie electronică, telecomunicaţii și tehnologii informaționale

Electronică aplicată

50

32

5

17

Inginerie energetică

Managementul energiei

50

28

4

17

Inginerie electrică

Sisteme electrice

50

28

4

17

Inginerie şi management

Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic

50

25

2

20

TOTAL FIESC

375

200

1

4

27

157


1) Taxa de școlarizare este de 3.300 lei la programul Calculatoare și 2.950 lei la celelalte programe de studiu.

2) Pentru anul I de studii, la toate programele de licență cu excepția programului Calculatoare, primilor 3 studenţi cu taxă li se pot acorda burse speciale reprezentând 75%, 50%, 25% din taxa de școlarizare. Pot beneficia de aceste burse studenții care au depus la dosar diploma de bacaluareat în original, sau - pentru promoția din anul în curs, dacă liceul nu a eliberat diploma de bacalureat - adeverința de absolvire în original și care nu au mai urmat un alt program de studii de licență pe locuri bugetate.

IMPORTANT

Se vor asigura burse sociale candidaților admiși și înmatriculați pe locuri bugetate sau cu taxă care îndeplinesc criteriile de acordare a burselor, din fondurile alocate cu această destinație de MENCS și din proiectele europene cu finanțare nerambursabilă.

 

ipv6 ready  

Home | Informatii | Educatie | Cercetare | Manifestari | Documente | Admitere | Cautare | Orar

©1997-2010 Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava
Str. Universitatii nr.13, 720229 Suceava, România, Tel/Fax: +40 230 524801, secretariat@eed.usv.ro
Site actualizat pe:  22 decembrie 2014

Parteneri:

Suceava University Cisco Academy
dcti.usv.ro
Radio USV - LIVE