Home
Informatii
Educatie
Cercetare
Manifestari
Documente
Admitere
Orar

ADMITERE 2017

LOCURI DISPONIBILE PENTRU SESIUNEA SEPTEMBRIE

I.1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ – INGINERI – ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ – 4 ANI (inclusiv pentru a doua facultate sau pentru continuarea studiilor)

Domeniul de licenţă

Programe de studii universitare de licentă acreditate prin Hotararea de Guvern nr. 140/2017

Locuri fără taxă

Locuri cu taxă

Taxa studiu anuala, lei

RO

din care Rromi

Ro de pretutindeni

Ro din Ucraina

Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale

Electronica aplicata

22

1

4

1

2

2950
Pentru primele 3 locuri cu taxă se pot acorda burse speciale în anul I pentru plata taxei, a căror valoare este egală cu 2212 lei / 1475 lei / 737 lei

Inginerie energetică

Managementul energiei

14

5

1

14

Inginerie şi management

Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic *)

10

5

1

20

Inginerie electrică

Sisteme electrice

5

5

1

15

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Calculatoare

0

0

2

0

6

3300

Ingineria sistemelor

Automatică şi informatică aplicată

0

0

2

1

2

2950

TOTAL FIESC

51

1

23

5

59

  
Media de admitere se calculează pentru toate programele de studiu astfel:
0,8 x Media Examenului de Bacalaureat + 0,2 x Nota cea mai mare obţinută la probele scrise ale Examenului de Bacalaureat.
*) Exista riscul ca acest program sa nu poata fi activat din cauza numarului mic de inmatriculati in sesiunea iulie. Daca nu va fi activat, conform Regulamentului de admitere art. 5.1.6, "candidații pot fi transferați, la cerere, în limita capacității de școlarizare și în limita locurilor disponibile la momentul exprimarii optiunii, la unul dintre programele care se activează, indicat în lista de opțiuni alternative (din cererea de inmatriculare n.n.), cu păstrarea finanțării prin grant de studiu. În cazul în care nu poate fi transferat, candidatului i se returnează taxele plătite".
 

ipv6 ready  

Home | Informatii | Educatie | Cercetare | Manifestari | Documente | Admitere | Cautare | Orar

©1997-2010 Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava
Str. Universitatii nr.13, 720229 Suceava, România, Tel/Fax: +40 230 524801, secretariat@eed.usv.ro
Site actualizat pe:  22 decembrie 2014

Parteneri:

Suceava University Cisco Academy
dcti.usv.ro
Radio USV - LIVE