Home
Informatii
Educatie
Cercetare
Manifestari
Documente
Admitere
Orar

ADMITEREA 2018

CIFRA DE SCOLARIZARE APROBATĂ


STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT – ÎNVĂTĂMÂNT CU FRECVENTĂ – 2 ANI

Domeniul de masterat

Programe de studii universitare de masterat acreditate

Număr locuri ARACIS

Nr. locuri aprobate 2018/2019

Fără taxă

Cu taxă

RO

Rromi

Ro de pretutindeni

Inginerie electrică

Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice

50

21

1

10

11

Inginerie energetică

Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice

50

25

2

11

Inginerie electronica, telecomunicatii si tehnologii informationale

Reţele de comunicaţii şi calculatoare

50

34

10

11

Calculatoare si tehnologia informatiei

Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor

50

34

10

11


1. Taxa de studiu este de 3.000 lei/an pentru toate programele de studii de masterat.
2. Se vor asigura burse de ajutor social candidatilor care îndeplinesc criteriile de acordare a burselor, din fondurile alocate cu această destinație de MEN, din proiectele europene cu finanțare nerambursabilă și din alte surse extrabugetare.

 

ipv6 ready  

Home | Informatii | Educatie | Cercetare | Manifestari | Documente | Admitere | Cautare | Orar

©1997-2010 Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava
Str. Universitatii nr.13, 720229 Suceava, România, Tel/Fax: +40 230 524801, secretariat@eed.usv.ro
Site actualizat pe:  22 decembrie 2014

Parteneri:

Suceava University Cisco Academy
dcti.usv.ro
Radio USV - LIVE