Home
Informatii
Educatie
Cercetare
Manifestari
Documente
Admitere
Cautare
Orar

ADMITERE 2016
STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
– ÎNVĂTĂMÂNT CU FRECVENTĂ 2 ANI -

Domeniul de masterat

Programe de studii universitare de masterat acreditate prin Hotararea de Guvern nr. 402/2016

Număr total de locuri

Numar locuri 2016/2017

Fara taxă

Cu taxă1)

RO

Rromi

RM

Inginerie electrică

Tehnici avansate în mașini și actionări electrice

50

22

1

12

16

Inginerie energetică

Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice

50

22

16

Inginerie electronică, telecomunicatii și tehnologii informationale

Retele de calculatoare și comunicatii

50

28

17

Calculatoare și tehnologia informatiei

Știinta și ingineria calculatoarelor

50

32

14

TOTAL FIESC

200

104

1

12

63


1)Taxa de școlarizare este de 3.000 lei la toate programele de masterat.

IMPORTANT

Se vor asigura burse sociale candidatilor admiși și înmatriculati pe locuri bugetate sau cu taxă care îndeplinesc criteriile de acordare a burselor, din fondurile alocate cu această destinatie de MENCS și din proiectele europene cu finantare nerambursabilă.

 

Home | Informatii | Educatie | Cercetare | Manifestari | Documente | Admitere | Cautare | Orar

©1997-2010 Facultatea de Inginerie Electrică și Știinta Calculatoarelor, Universitatea "Ștefan cel Mare" Suceava
Str. Universitatii nr.13, 720229 Suceava, România, Tel/Fax: +40 230 524801, secretariat@eed.usv.ro
Site actualizat pe:  8 februarie 2011

Parteneri:

Suceava University Cisco Academy
dcti.usv.ro