Home
Informatii
Educatie
Cercetare
Manifestari
Documente
Admitere
Orar

ADMITEREA 2017

LOCURI DISPONIBILE PENTRU SESIUNEA SEPTEMBRIE


STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT – ÎNVĂTĂMÂNT CU FRECVENTĂ – 2 ANI

Domeniul de masterat

Programe de studii universitare de masterat acreditate prin Hotararea de Guvern nr. 117/2017

Număr locuri ARACIS

Nr. locuri aprobate 2017/2018

Fără taxă

din care romi

Ro de pretutindeni

Cu taxă

Inginerie energetică

Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice

50

4

1

3

9

Inginerie electrică

Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice

50

3

3

10

Inginerie electronică, telecomunicaţii si tehnologii informaţionale

Reţele de comunicaţii şi calculatoare

50

0

0

3

12

Calculatoare si tehnologia informatiei

Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor

50

0

0

4

4


1. Taxa de studiu este de 3.000 lei/an pentru toate programele de studii de masterat.
2. Se vor asigura burse de ajutor social candidatilor care îndeplinesc criteriile de acordare a burselor, din fondurile alocate cu această destinație de MEN, din proiectele europene cu finanțare nerambursabilă și din alte surse extrabugetare.

 

ipv6 ready  

Home | Informatii | Educatie | Cercetare | Manifestari | Documente | Admitere | Cautare | Orar

©1997-2010 Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava
Str. Universitatii nr.13, 720229 Suceava, România, Tel/Fax: +40 230 524801, secretariat@eed.usv.ro
Site actualizat pe:  22 decembrie 2014

Parteneri:

Suceava University Cisco Academy
dcti.usv.ro
Radio USV - LIVE