Home
Informatii
Educatie
Cercetare
Manifestari
Documente
Admitere
Orar

Programele de studii ale FIESC ocupă locuri fruntaşe in ierarhizarile naţionale

Ierarhizare programe de studiu
In ierarhizarea programelor de studii organizate de universitatile acreditate din sistemul national de învãtãmânt, realizata conform art. 193 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 si prevederilor hotãrârii Guvernului nr. 789/2011, programele de studii ale FIESC ocupa urmatoarele locuri:

1. Inginerie electrica si energetica -
A - locul 3 din 22 (lista IEE)
2. Inginerie electronica si telecomunicatii -
B - locul 4 din 19 (lista IET)
3. Ingineria sistemelor, calculatoare si tehnologii informationale -
C - locul 7 din 26 (lista AC)
4. Inginerie si management -
B - locul 11 din 32 (lista IEc)

In procesul de ierarhizare s-au luat in considerare performantele cumulate ale celor 3 cicluri: licenta, masterat si doctorat, pentru fiecare domeniu de ierarhizare in parte.
La locul ocupat de domeniul "Inginerie si management" din care in FIESC se organizeaza specializarea "Inginerie economica in domeniul electric, electronic si energetic" si-au adus contributia 3 facultati de inginerie: electrica, mecanica si alimentara.

Lista tuturor programelor de studii a fost postata de Ministerul Educatiei pe site la adresa http://www.edu.ro/index.php/pressrel/16185

Ierarhizare cercetare ştiinţifică în universităţi
La închiderea exerciţiului national de evaluare a cercetarii stiintifice din cadrul proiectului strategic

"Doctoratul in Scoli de Excelenta - Evaluarea calitatii cercetarii in universitati si cresterea vizibilitatii prin publicare stiintifica"

au fost realizate clasamente pe 42 paneluri dupa alte criterii si alti indicatori decat cei utilizati de MECTS la evaluarea programelor de studii.
In cadrul acestui exercitiu national de evaluare au fost luate in considerare performantele in cercetarea stiintifica si doctorat a colectivelor din universitatile din Romania, pe domenii de specialitate. In clasamentele domeniilor in care isi desfasoara activitatea, FIESC a ocupat urmatoarele locuri:
- Electronica si telecomunicatii -
locul 2
- Calculatoare si tehnologia informatiei -
locul 3
- Inginerie energetica -
locul 5
- Inginerie electrica -
locul 8
- Ingineria sistemelor -
locul 9

Detalii in
Prezentarea integrala a proiectului

 

ipv6 ready  

Home | Informatii | Educatie | Cercetare | Manifestari | Documente | Admitere | Cautare | Orar

©1997-2010 Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava
Str. Universitatii nr.13, 720229 Suceava, România, Tel/Fax: +40 230 524801, secretariat@eed.usv.ro
Site actualizat pe:  22 decembrie 2014

Parteneri:

Suceava University Cisco Academy
dcti.usv.ro
Radio USV - LIVE